background branding

Moeilijk om een nieuwe huisarts te vinden: patiëntenstops vanwege werkdruk

10meihuisarts.jpg

Veel mensen lukt het niet een nieuwe huisarts dichtbij huis te vinden en sommige huisartsenpraktijken stellen zelfs patiëntenstops in voor de grote hoeveelheden werk die ze op hun bordje krijgen. Dat meldt het AD.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat vele honderden huishoudens inmiddels nog geen nieuwe huisarts hebben in hun woonplaats. Momenteel lopen er 927 hulpverzoeken van huishoudens voor een huisarts bij de drie grootste zorgverzekeraars. Bij het Zilveren Kruis en CZ is het aantal hulpverzoeken in de afgelopen twee jaar vijf keer zoveel geworden. 

Zorgen over de 'belangrijke rol' van huisartsen

CZ maakt zich zorgen over de 'belangrijke rol' die de huisartsen vervullen. In Zeeland, Limburg en de regio Enschede is dit extra problematisch omdat daar al zo weinig huisartsen zijn en er de komende jaren veel huisartsen pensioneren. Ook neemt de zorg toe door vergrijzing en de wachtlijsten bij de ziekenhuizen.

'De nood is hoog'

Er wordt niet bijgehouden hoeveel huisartsenpraktijken precies een patiëntenstop hebben ingesteld, maar volgens huisartsenorganisatie LHV zijn deze problemen landelijk. Een woordvoerder: 'Het toont aan dat de nood hoog is.' Niet iedereen zonder een huisarts gaat naar zijn zorgverzekeraar, dus lijkt het waarschijnlijk dat veel meer mensen geen huisarts kunnen vinden.

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zag in een recente peiling dat tien procent van 25.000 patiënten aangaf geen huisarts te kunnen vinden. 'Dat speelt niet alleen bij mensen die verhuisd zijn, maar ook bij mensen die niet met hun huisarts door een deur kunnen of bijvoorbeeld een huisarts hebben die geen euthanasie wil verlenen.'

Druk door corona maar ook structurele problemen

Deze grote druk die huisartsen ervaren komt voor een deel door corona. Door de uitgestelde zorg staan er nog 100.000 operaties gepland en ook de geestelijke gezondheidszorg heeft lange wachtlijsten. Een groot deel van de huisartsproblematiek gaat echter over het vergrijzen van de bevolking en het feit dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen, omdat ze niet zomaar in een verpleeg- of verzorgingstehuis terechtkunnen. 

Beginnende huisartsen willen geen praktijk starten

Veel regio’s hebben last van dit tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel. Volgens het Capaciteitsorgaan waren er in 2019 al te weinig huisartsen en dit gat wordt groter omdat huisartsen geen opvolger meer kunnen vinden. Er is nog genoeg enthousiasme voor de opleiding zelf, maar beginnende huisartsen deinzen terug voor het starten van een praktijk. Dit komt onder meer door de bureaucratie en de capaciteitsproblemen.

Een groot aantal huisartsen voelen zich het afvoerputje van de zorg en betwijfelen of ze over vijftien jaar nog als huisarts zullen werken, bleek uit onderzoek van Spit. 

Bron: AD