Bel je naar de huisartsenpost? Waarschijnlijk wacht je langer dan officieel mag

26apriltelefoniste.jpg

De wachttijden bij de telefoon bij huisartsenposten zijn te lang. Vaak staan bellers langer dan een half uur in de wacht, terwijl een officiële norm voorschrijft dat ze binnen tien minuten iemand te pakken krijgen, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. 

Je kunt naar de huisartsenpost als je snel medische zorg nodig hebt en niet kunt wachten totdat de huisartsenpraktijk open is. Volgens het Kwaliteitskader Spoedzorgketen moet driekwart van de bellers binnen twee minuten en de rest binnen binnen tien minuten worden verbonden met de huisartsenpost. 

Totaal zestig telefoontjes, maar zes binnen de twee minuten

Het onderzoek bestond uit het bellen van twintig huisartsenposten op drie verschillende dagen in de week. In totaal werden er zestig telefoontjes gepleegd, waarvan er zes binnen de voorgeschreven twee minuten werden opgenomen. Twee derde van de oproepen werd zelfs niet opgenomen binnen de tien minuten. 

Bij tien van de zestig oproepen moest de beller langer dan een half uur wachten, soms zelfs boven de vijftig minuten. Eén huisartsenpost maakte het helemaal bont: er werd opgehangen nadat de beller 42 minuten had gewacht. 

'Personeelstekort neemt toe en veel mensen bellen'

InEen, branchevereniging voor eerstelijnszorg, zegt het probleem te kennen. 'Vooral tijdens piekuren kunnen de wachttijden oplopen. Dat komt enerzijds doordat het personeelstekort net als in andere sectoren toeneemt en anderzijds doordat steeds meer mensen bellen.' Volgens InEen wordt er steeds vaker gebeld voor niet-urgente klachten. 'De beantwoording hiervan kost tijd van de professional aan de telefoon, de triagist.'

Veel huisartsenposten hebben last van een tekort aan gespecialiseerde assistenten, triagisten. Zij beoordelen of je klacht ernstig is en of het verstandig is een gesprek bij de huisarts aan te vragen. Aghafnie Lieuw-Kie-Song, voorzitter van Beroepsvereniging Triagisten Nederland en zelf ook triagist, ziet het tekort steeds dringender worden. 

'Overvraging' van de triagisten: veel overwerken

Volgens Lieuw-Kie-Song worden de bestaande triagisten 'overvraagd' en dat leidt tot veel overwerken. Ze startte een petitie om aandacht voor het probleem te genereren en een gesprek met de werkgevers tot stand te brengen. 'We hebben meer collega’s nodig en betere werkomstandigheden. Ook moet het beroep meer maatschappelijk aanzien krijgen. Mensen zien ons als telefonistes, maar wij zijn medisch professionals.'

Lieuw-Kie-Song vindt het toenemen van de wachttijden zorgelijk. 'Er zijn mensen met ernstige klachten die hun zorgvraag onderschatten en vervolgens ophangen of niet meer bellen vanwege drukte. Dat is gevaarlijk, want hun klachten blijven dan liggen.'

De spoedlijn moet wel binnen de voorgeschreven tijd worden opgenomen

InEen benadrukt dat de spoedlijn wel wordt opgenomen binnen de voorgeschreven tijd. Ook is het voor bellers belangrijk zichzelf af te vragen of hun klacht direct bij de huisarts moet belanden. Daarnaast verzoekt InEen de triagisten met respect te behandelen.

Bron: EenVandaag