background branding

Minder meldingen van cybercrime, maar telefonische oplichting neemt toe

vishaakje bankpas177593755_l.jpg

De Fraudehelpdesk ziet een stijging van het aantal meldingen over telefonische oplichting, zo meldt het over de jaarcijfers van 2022. Het gaat om een stijging van 18 procent. In 136 gevallen is geld afgestaan, wat neerkwam op een totale schade van ruim 1 miljoen euro.

Volgens de Fraudehelpdesk werden vooral meldingen gedaan van mensen die een Engelstalig ingesproken bandje afgespeeld kregen, zogenaamd ingesproken door een instantie. Hen werd dan bijvoorbeeld om gegevens gevraagd. Vooral Engelstalige mensen gingen ‘mee in het verhaal van de oplichter’. Ook kwamen er veel meldingen binnen over oplichters die zich voordeden als bankmedewerker.

Hoge schadepost

In totaal ontving de Fraudehelpdesk vorig jaar ongeveer 500.000 meldingen via onder meer het callcenter en de meldformulieren. De totale schade komt neer op ruim 43 miljoen euro.

Oplichters vragen bankpasjes mee

De Fraudehelpdesk zag vorig jaar ook nieuwe aspecten in oplichtingspraktijken. Zo kregen mensen voorafgaand aan een telefoontje 'namens de bank' een phishingmail toegestuurd. Oplichters kwamen soms zelfs thuis bij slachtoffers om bankpasjes mee te vragen. ‘Omdat zogenaamd de laptops en telefoons van het slachtoffer besmet zouden zijn met een virus, werden die eveneens meegevraagd. Ook kwam het voor dat de nep-bankmedewerker vroeg of er waardevolle sieraden in huis waren.’, aldus de Fraudehelpdesk.

Sieraden naar een bankkluis

‘Zij beschikten namelijk zogenaamd over informatie dat er veel ingebroken werd in de buurt, en boden daarom aan de sieraden mee te nemen om in een bankkluis te doen’, vult de organisatie aan. Er zijn 1309 meldingen binnengekomen over deze vorm van fraude, onder wie 229 gedupeerden die in totaal ruim 3,3 miljoen euro verloren.

De helft minder meldingen van cybercrime

Opvallend was de afname van het aantal meldingen van cybercrime: vorig jaar ging het om 4471 meldingen in vergelijking met 9933 in 2021. De politie ziet juist al jaren een stijging. Een woordvoerder van de Fraudehelpdesk kan hier niet één oorzaak voor aanwijzen. Dat er verschillende definities van cybercrime zijn, is een van de mogelijke oorzaken.

Bron: ANP