background branding

Minister gaat risico's implantaten onderzoeken na uitzending Radar

Minister Bruno Bruins van Medische zorg start een onderzoek naar de risico's van implantaten. Daarmee wil hij de veiligheid van implantaten, zoals een borstvergroting, nieuwe heup of pacemaker, vergroten. Ook komt er een voorlichtingscampagne.

Bruins zegt dat er niet altijd een medische noodzaak is voor het plaatsen van een implantaat. 'Zoals bij alle medische ingrepen moeten de voordelen en de risico's worden afgewogen. Het is cruciaal dat artsen over de risico's van implantaten in gesprek gaan met de patiënt, zodat ze samen kunnen beslissen over de beste behandeling.' De voorlichtingscampagne moet artsen beter informeren over de risico's van een implantaat. Daarnaast wil Bruins dat patiënten en artsen incidenten en bijwerkingen van implantaten melden. Dat moet leiden dat medische hulpmiddelen steeds veiliger worden.

Lees meer over dit nieuws

De maatregelen zijn een gevolg van de uitzending van Radar op 26 november 2018. Daarin bleek uit wereldwijd onderzoek van Radar en dagblad Trouw dat de controle op medische hulpmiddelen en implantaten zo gebrekkig is dat ernstige bijwerkingen lang onopgemerkt blijven. Ook waren in die uitzending verhalen te zien van mensen die ziek werden van implantaten.

Lees meer over implantaten en de Implant Files

Reactie politiek

Radar kreeg van de politiek onderstaande reacties op de brief van minister Bruins aan de Kamer. 

De SP zegt dat de voorstellen van de minister de risico's en problemen met implantaten niet zullen oplossen. 'Hij gaat niet in op de kern van het probleem, namelijk de grote financiële belangen die gemoeid zijn met de implantatenindustrie en de financiële belangenverstrengeling tussen de instanties die implantaten beoordelen en de industrie.'

Liliane Ploumen zegt namens de PvdA dat de maatregelen 'too little too late' zijn. 'Dit is too little, too late. De minister blijft dralen, weigert concrete stappen te zetten om fabrikanten en de zogenaamde 'notified bodies' aan te pakken en schuift zaken op de lange baan. Terwijl veel mensen nu in diepe onzekerheid en onveiligheid zitten over hun medische implantaat. Wat de PvdA betreft moet daarom zo snel mogelijk de toelating van implantaten volledig anders, worden incidenten verplicht gemeld en inzichtelijk voor patiënten en artsen en worden implantaten waar gerede twijfel over bestaat (zoals de borstimplantaten die in Frankrijk nu zijn verboden) niet meer gebruikt totdat ze bewezen veilig zijn. Daar ga ik de minister dan ook toe oproepen in het debat, waarvan ik het verzoek ga doen om het direct na het kerstreces te laten plaatsvinden. Zodat snel echte stappen kunnen worden gezet in de veiligheid van medische implantaten.'

GroenLinks is blij met de stappen die Bruins zet, maar zegt dat er nog genoeg aanleiding is voor een debat. 'De certificering moet echt in publieke handen. Daarbij is het hele systeem van checks en balances nog helemaal niet zover als bij medicijnen, dus die richting moeten we op. Dus er is nog alle aanleiding om het debat te voeren.'

Tweede Kamerlid Joba van den Berg: 'Brief is goed. Heel goed dat er een campagne komt, want dat is echt van groot belang om mensen en artsen beter te informeren/wijzen op de gevolgen. Het is nog geen sluitend systeem en dat is zorgelijk. Daar gaan nog vragen over richting de minister, want je ziet dat er nog wel aan de kant van de fabrikant nog meer kan gebeuren op gebied van toezicht. Dus het onderzoek dat de fabrikant moet doen kan en moet beter. Ook het toezicht op de instituties die goedkeuring geven aan de fabrikant is onder de maat en daar hebben we nog vragen over richting de minister.'

VVD-Kamerlid Arno Rutte laat weten dat mensen moeten kunnen vertrouwen op veilige en goed werkende medische hulpmiddelen. 'Het is daarom goed dat de minister aanvullende acties neemt om die veiligheid te borgen en mensen vooraf beter te informeren over mogelijke bijwerkingen van implantaten. De arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen over de behandeling die het meest bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Voor eventuele aanvullende vragen nemen we graag omwille van de zorgvuldigheid de tijd.'