'Nabestaandenpensioen door Nederlanders overschat'

Nabestaandenpensioen_05112019.jpg

Vier op de tien Nederlanders overschatten het nabestaandenpensioen dat hun echtgenoot of partner krijgt na hun overlijden. Zij denken dat dat 70 procent van het laatstverdiende salaris bedraagt, meldt voorlichtingsorganisatie Wijzer in Geldzaken na onderzoek. Slechts een op de acht Nederlanders denkt dat de partner ongeveer de helft van dat laatste loon krijgt.

Het nabestaandenpensioen is bij veel mensen onbekend. Slechts 29 procent van de Nederlanders weet of hun huidige werkgever dit aanbiedt. Toch hebben de meeste werknemers die een pensioen opbouwen zo'n pensioen. Veel mensen die samenwonen weten bovendien niet dat zijn hun partner zelf moeten aanmelden. Ruim de helft van de Nederlanders die niet met hun partner getrouwd zijn heeft dit echter nog niet gedaan.

Onduidelijkheid over uitgavenpatroon

Veel mensen weten volgens Wijzer in Geldzaken niet wat ze kunnen doen om hun uitgavenpatroon aan te passen als er een flink deel van het gezinsinkomen wegvalt. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekende dat het nabestaandenpensioen voor werkenden die daling in het gezinsinkomen aanzienlijk kan dempen.

Bron: ANP