background branding

Nabetaling pensioenfonds ABP lokt verdeelde reacties uit: 'Wat met de financiële gevolgen?'

ABP foto 2011.jpg

Duizenden gepensioneerden hebben jarenlang een te laag pensioen ontvangen. Ze hadden recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar omdat ze de regeling vaak niet kenden hebben ze de uitkering nooit aangevraagd. Pensioenfonds ABP betaalt deze mensen nu na, maar daar hebben velen verdeelde gevoelens bij: 'Ik moet ineens meer belastingen afdragen.' Hoe zit dat?
 

In 2019 werd ontdekt dat 16.000 mensen hun arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) al jarenlang niet hadden aangevraagd. Het AOP is een aanvulling op de WIA-uitkering die arbeidsongeschikte mensen van hun UWV ontvangen. Het ABP steekt daarvoor hand in eigen boezem door te stellen dat de communicatie over de AOP-regeling beter kon. 

'Gedeelde schuld'

Veel (ex-)deelnemers van het pensioenfonds en werkgevers bleken namelijk niet goed op de hoogte van de regeling. 'Maar het blijft wel aan de (ex-)deelnemers om het AOP aan te vragen. Wij kunnen immers niet zien of iemand arbeidsongeschikt raakt', stelt ABP-woordvoerder Jos van Dijk. Een gedeelde schuld dus, meent ABP, voor een tekortkoming die nu wordt rechtgezet.

Het ABP is namelijk sinds enkele maanden alles aan het 'nabetalen'. Duizenden mensen krijgen het achterstallige pensioen in een keer gestort, gemiddeld 21.000 euro volgens ABP. Dat is de som van gemiddeld 200 euro bruto per maand achterstallig pensioen van jaren ver. Enkelen ontvingen bedragen van zes cijfers, 'maar dat zijn wel echt uitzonderingen', meent Van Dijk. 

De keerzijde van de uitbetaling

Het pensioengeld komt natuurlijk niet ongelegen, stellen verschillende AOP-gerechtigden die echter wel kanttekeningen maken over de invloed op hun belastingen. Het grote bedrag ineens op hun bankrekening zorgt voor een omslag in hun financiële status, waardoor ze dit jaar een veel hoger inkomstenbelastingtarief betalen en vaak ook niet langer in aanmerking komen voor de heffingskorting. 

Hadden ze het pensioengeld wel gespreid over de jaren gekregen, dan had dat minder financiële gevolgen gehad, zo menen enkele ouderen. 'Ik had ook geen leningen moeten aangaan, wat me eveneens extra geld heeft gekost', klaagt een van de ouderen in een bericht aan Radar. 'Bij de nabetaling worden de financiële gevolgen vergeten. Die zouden ook moeten worden rechtgezet.'

'Spreek de belastingdienst aan'

Wie wordt nabetaald, krijgt sowieso een brief, maar wie grote bedragen ontvangt, wordt ook door ABP opgebeld. 'Om schrik te voorkomen. We duiden dat de nabetaling gevolgen voor het inkomen kan hebben en wijzen op de mogelijke fiscale consequenties.'

Hoe reageert ABP op de klachten over de financiële gevolgen? 'Wij raden de mensen aan om contact op te nemen met de belastingdienst. Verdere dienstverlening kunnen wij onze deelnemers niet bieden. Als pensioenfonds mogen we geen financieel advies geven.'

'Gebruik de middelingsregeling'

Je moet het zelf zien te regelen met de belastingdienst dus. Wat kan de dienst voor jou doen? 'Als mensen een grote eenmalige uitkering krijgen, dan kunnen ze een beroep doen op de zogenaamde middelingsregeling', geeft Jacco Neleman van de Belastingdienst aan.

'De middelingsregeling is bedoeld voor mensen met sterke wisselingen in inkomen. Het inkomen kan dan over drie jaar worden gespreid, waardoor mensen met een lager belastingtarief te maken kunnen krijgen dan bij een grote eenmalige uitkering', verduidelijkt Neleman.

'Vervelende gevolgen'

En wat met de heffingskorting, waarvoor verschillende mensen niet meer in aanmerking komen? 'Een nabetaling die leidt tot een piek in het Box 1-inkomen kan inderdaad gevolgen hebben voor heffingskortingen en eventuele inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Dat kan voor iemand vervelend uitpakken', stelt Neleman. 'Of dat daadwerkelijk het geval is, hangt af van het inkomen. We raden mensen aan dat goed na te gaan.'