'Nederlands oppervlaktewater zeker tot 2027 vervuild met medicijnen en microplastic'

24032021water.jpg

Het Nederlandse oppervlaktewater zal tot zeker 2027 vervuild zijn met medicijnen, microplastic en landbouwafval. Een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat Nederland de Europees opgestelde doelen voor schoon oppervlaktewater niet haalt.

'Nederland riskeert daarmee een boete die kan oplopen tot 5 miljoen euro', zegt deskundige Karen Eileras van milieuorganisatie Natuur & Milieu. Zelfs als het ministerie er nu alles aan zou doen om het oppervlaktewater schoon te maken met het beter monitoren van de wateren en zuiveringsinstallaties, zou het water in 2027 nog steeds te vies zijn om de doelen te halen. Als het ministerie niet nu maatregelen neemt, 'kan er een boete van 10.000 euro per dag bovenop komen', zegt Eileras.

Ministerie zet stappen om het water schoner te krijgen

'Als we erin slagen de maatregelen op tijd te nemen, verwachten we in 2027 geen boete te krijgen', zegt een woordvoerder van het ministerie. In het nieuwe plan staat dat het oppervlaktewater in 2027 niet schoon genoeg zal zijn om de Europese doelen te halen, maar dat het ministerie nieuwe stappen zal zetten om het water schoner te krijgen. Zo komt er extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. 'We zien veel verbeteren, maar houden er rekening mee dat in 2027 nog niet geheel aan alle normen voldaan kan worden. De richtlijn biedt ruimte om dat uit te leggen aan de Europese Commissie.'

'Extra maatregelen te laat'

Natuur & Milieu vindt dat het ministerie deze extra maatregelen veel te laat invoert. 'We wisten in 2000 al dat het water schoner moest', zegt Eileras.

Bron: ANP