Nieuw systeem voor Bel-me-niet Register ophanden

Bel-me-niet met telemarketeer_01.jpg

Het wettelijke Bel-me-niet Register gaat op de schop. De Eerste Kamer keurde dinsdag 9 februari een aanpassing van de Telecommunicatiewet goed, die de situatie omkeert: terwijl je je nu kunt registreren als je niet door telefonische aanbieders wil worden benaderd, zal je je moeten inschrijven als je dat wél wilt. 

Nederland voert een opt-in-systeem voor telemarketing in – vermoedelijk vanaf 1 juli. Het uitgangspunt van dat nieuwe systeem: telemarketing aan natuurlijke personen mag niet plaatsvinden, tenzij zij hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven. 

Je hoeft daarvoor als consument niets te doen: bedrijven en organisaties mogen je bij het nieuwe systeem niet zomaar meer bellen. Je hoeft je dus niet meer te registreren om geen ongewenste telefoontjes meer te ontvangen.

Ongevraagd benaderd

Het nieuwe systeem wijzigt het huidige opt-out-stelsel voor het telefonisch overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Nu mag je nog als natuurlijke persoon ongevraagd worden opgebeld, tenzij je in het Bel-me-niet Register bent ingeschreven of op een andere manier te kennen hebt gegeven dat je niet wil worden gecontacteerd. 

Je hoort het eerst bij Radar

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer (CDA) kondigde de aangepaste Telecommunicatiewet aan in de studio van Radar, naar aanleiding van de uitzending rond agressieve energiebemiddelaars. In een tweet liet ze weten dat de aanpassing was goedgekeurd door de Eerste Kamer. 

Heeft het Bel-me-niet Register nu zin?

In de vorige uitzending van 1 februari 2021 zocht Fons uit hoe je van opdringerige telefonische verkopers afkomt. Hij sprak met Pawel die elke dag tweemaal wordt lastiggevallen door energiebemiddelaars, ondanks het feit dat hij zich in het Bel-me-niet Register heeft ingeschreven. 

Het energiecollectief Energie Service dat daarachter zit, onder het vage moederbedrijf Global Marketing Service, gaf toe dat ze met het register geen rekening houden. Naar aanleiding van beide uitzendingen hebben enkele energiebedrijven de samenwerking met Global Marketing Service stopgezet

Ken je het Recht van Verzet?

Ook goed om te weten, zolang het huidige systeem nog bestaat: als je nummer in het Bel-me-niet Register is opgenomen, mag je toch nog worden gecontacteerd door bedrijven of organisaties waar je klant van bent of geweest bent.

Tijdens het telefonische gesprek kun je je wel op je recht van verzet beroepen en aangeven dat je niet meer door de beller wil worden benaderd. Het bedrijf of de organisatie moet je van dit recht op de hoogte brengen en op jouw vraag je nummer kosteloos uit zijn bellijst schrappen.