background branding

Niveau activiteiten alzheimerpatiënt omlaag

dementie_zorg_hulp_780.jpg

De kwaliteit van dagactiviteiten voor mensen met dementie holt achteruit sinds gemeenten hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat concludeert Alzheimer Nederland in een woensdag verschenen onderzoek.

De activiteiten, zoals een bezoekje aan een zorgboerderij of een gespecialiseerd ontmoetingscentrum, zijn te duur geworden. Dat komt doordat de eigen bijdrage flink omhoog is gegaan, waardoor het voor veel patiënten niet meer is op te brengen.

Vrijwilligers in plaats van professionals

Daarnaast werken aanbieders van dagactiviteiten door de bezuinigingen steeds meer met vrijwilligers en minder met professionele hulpverleners. Ook het vervoer van en naar de dagactiviteiten is volgens Alzheimer Nederland niet meer goed geregeld.

'Een algemeen beeld is dat er door de bezuinigingen minder tijd en aandacht is voor de individuele cliënten, terwijl er meer tijd verloren gaat aan administratieve lasten', stelt de belangenbehartiger.

Centraal klachtenpunt

Alzheimer Nederland wil dat gemeenten, die sinds begin vorig jaar verantwoordelijk zijn voor de dagactiviteiten voor dementerenden, passende maatregelen nemen. Ook zou er een centraal punt komt moeten komen waar mensen terechtkunnen met klachten.

Alzheimer Nederland deed onderzoek onder 278 mantelzorgers, twintig gemeenten en vijftig aanbieders van dagactiviteiten.

Bron: ANP