'Normen voor euthanasie ernstig demente verruimd'

dementie.jpg

Dementiepatiënten die euthanasie willen, moeten dit ook kunnen krijgen als ze in een vergevorderd stadium van de ziekte zitten en niet meer kunnen communiceren met de arts.

Dat blijkt uit de nieuwe 'handreiking' die de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie recent hebben bekendgemaakt, staat in de Volkskrant.

De handreiking

De handreiking is een verruiming van de strikte normen die artsenorganisatie KNMG sinds een aantal jaar hanteert. Die schreef in 2012 in een eigen, 'nadere uitleg' van de wet nog expliciet dat verbale of non-verbale communicatie met de patiënt een vereiste is voor euthanasie.

Bron: ANP MediaWatch / de Volkskrant