Ombudsman: Schuldhulpverlening schiet tekort

untitled-1.jpg

De schuldhulpverlening aan de burger schiet tekort, stelt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen in een kritische rapport.

Wie de overheid om hulp vraagt bij het aanpakken van schulden, ondervindt tal van drempels. De overheid denkt dat men er wel uitkomt, maar dat is een illusie, aldus Van Zutphen. 'De overheid gaat uit van een standaard en als je daar niet aan voldoet, val je buiten de boot. Het mag nooit de bedoeling zijn dat de burger wordt buitengesloten omdat hij niet in de standaardmal van de schuldhulpverdeling past.'

Gebrek aan zelfredzaamheid

De ombudsman stelde al eerder dat de overheid te weinig rekening houdt met mensen die niet zelfredzaam zijn en juist van de overheid afhankelijk zijn om hun problemen op te lossen. Bij financiële sores speelt dat des te meer omdat het gebrek aan zelfredzaamheid vaak de oorzaak is van schulden.

Mensen ervaren hobbels bij de toelating tot de schuldhulpverlening. Zo wordt zelfstandige ondernemers en eigenwoningbezitters vanwege hun positie nogal eens toegang geweigerd, zonder dat ze een passend alternatief krijgen aangeboden.

Andere klachten

Daarnaast ontving de ombudsman nog andere klachten: het doorlopen van de procedure duurt lang, de bereikbaarheid is slecht of mensen krijgen geen formele afwijzing van hun hulpaanvraag, waardoor rechtsbescherming in het gedrang komt.

Medio 2012 is bij wet de zorgplicht op dit gebied bij de gemeenten gelegd. De ombudsman roept de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op over knelpunten in gesprek te gaan met de gemeenten.

Klijnsma: 'Rapport belangrijke aanvulling'

De staatssecretaris reageerde dinsdagmorgen meteen: 'Gemeenten kunnen en moeten maatwerk leveren en schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn. Daarom geeft het kabinet jaarlijks reeds 100 miljoen euro extra aan gemeenten voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening.'

De klachten neemt ze 'zeer serieus'. Het rapport is voor haar 'een belangrijke aanvulling' op een beoordeling van gemeentelijke schuldhulpverlening die binnenkort naar de Kamer gaat. Op basis van dat stuk gaat ze 'met gemeenten en andere betrokkenen aan de slag met verbeteringen in de schuldhulpverlening.' De bevindingen van de ombudsman gaan ook een rol spelen.

Bron: ANP