Onderwijsraad: mavo moet weer terugkomen

leraar_klas_school_bord800_03.jpg

De mavo moet weer terugkomen. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in een advies dat vrijdag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het huidige vmbo, met vier verschillende niveaus, is te onoverzichtelijk, onduidelijk en heeft een negatief imago. De raad pleit ervoor het vmbo weer op te splitsen in twee opleidingen: mavo en vakmanschap. Zo'n vijftien jaar geleden waren deze juist samengevoegd en tot vier verschillende opleidingen gemaakt.

Deze vier verschillende niveaus zijn: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg. Met name de onderste twee kampen met afnemende leerlingenaantallen.

Twee 'nieuwe' opleidingen

De raad adviseert om de twee 'nieuwe' opleidingen een duidelijke eigen identiteit te geven. Ook moet er een betere voorbereiding komen op de overstap tussen mavo en mbo. Ongeveer vier op vijf leerlingen in het vmbo gaan na het afstuderen naar het mbo. Door het ontbreken van beroepsgerichte vakken in de huidige theoretische leerweg van het vmbo (mavo), is de voorbereiding onvoldoende voor die overstap, schrijft de raad.