background branding

Onderzoek naar de balansbandjes

Sinds het WK voetbal is het dragen van een zogenaamd balans-armbandje een grote rage in Nederland. Voetballers Wesley Sneijderen en Arjan Robben zweren erbij, evenals F1 coureur Ruben Barricello. De balans armband zou zorgen voor meer kracht, balans, lenigheid en haalt het beste in je naar boven. Ten minste, dat beloven de fabrikanten.

Voor dertig euro kun je al een armband kopen. Hierin zitten twee hologrammen die lichaam en geest in balans moeten brengen. Er zijn verschillende merken van de balansbandjes te koop. De meest verkochte is de Power Balance armband. De armband die door Wesley Sneijder werd gedragen is de XtremeBalance. Ook Tommy Teleshopping biedt een balansband aan, de WK balansband. Reclame Code Commissie

In juni van dit jaar heeft het bedrijf Fir-tex een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie vanwege ‘misleiding’ op de website van de Power Balance armbandjes. Er stonden claims op de website dat de balansarmband voor meer kracht, lenigheid en balans zou zorgen. De Reclame Code Commissie oordeelde begin september dat er inderdaad sprake is van misleiding. “Power Balance heeft geen wetenschappelijke of andere publicaties met betrekking tot de (werking van) Power Balance armbanden overlegd. De importeur van Power Balance heeft de klacht verder niet betwist. De Commissie is daarom van oordeel dat adverteerder de beweerdelijke werking van de Power Balance armband en de daarmee te behalen resultaten onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt. De informatie in de reclame uitingen dient om die reden als onjuist te worden beschouwd. De Commissie is verder van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders neit had genomen. Daarom oordeelt de Commissie dat de uiting misleidend is en daardoor oneerlijk.µ

De importeur heeft dan ook alle informatie van de website gehaald en is nu in overleg met zijn advocaten en de Amerikaanse fabrikant om te kijken hoe de consument geïnformeerd mag worden over de Power Balance armband. Het gaat hierbij dan ook over de communicatie bij de verkooppunten van de Power Balance armbanden.

Overigens geldt de uitspraak alleen voor de uitingen van de Power Balance. Xtreme Power Balance, bekend van Wesley Sneijder, en de WK balans armband van Tommy Teleshopping  beweren nog steeds dat je er sterker, leniger en meer balans van krijgt.

Vandaag laat het bedrijf Fir-tex weten ook tegen andere fabrikanten en importeurs actie te ondernemen. Balansbandjes onderzocht

Op verzoek van Tros Radar heeft de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek gedaan naar het effect van het dragen van een balansbandje. Op de verpakking van de balansbandjes staat dat het dragen ervan de balans, de spierkracht en de lenigheid verbetert.

Bij twintig proefpersonen is nagegaan wat het effect is van het dragen van een bandje met een drietal objectieve tests: een Rombergtest (meet de verplaatsingen van het lichaamszwaartepunt tijdens stilstaan), een handknijpkrachttest en de sit-and-reach-test (maat voor de lenigheid).

Alle testen werden door alle proefpersonen vijfmaal uitgevoerd: een maal zonder bandje, een maal met een Power Balancebandje, eenmaal met een Xtreme Power Balancebandje (gedragen door een aantal Nederlands elftalspelers, waaronder Wesley Sneijder) en tweemaal met een afgeplakt bandje waarbij uit een van de bandjes de hologrammen (het “werkzameµ bestanddeel) waren verwijderd. De volgorde van de bandjes werd per proefpersoon door loting vastgesteld. De proefpersonen en de proefleiders wisten niet van welk afgeplakte bandje de hologrammen waren verwijderd.

Voor elk van de drie testen is de gemiddelde score van de 20 proefpersonen berekend. De uitkomsten worden weergegeven in onderstaande figuur. 

In het plaatje is te zien dat voor alle drie de testen de gemeten waarden gelijk zijn. Zonder bandje zijn de gemeten waarden gelijk aan de waarden die worden behaald met een Power Balancebandje of een Xtreme Power Balancebandje. Voor de afgeplakte bandjes werden dezelfde waarden gevonden; het verwijderen van het hologram had geen effect.

De conclusie van het onderzoek is dat het dragen van een balansbandje geen effect heeft op balans, kracht en lenigheid. Ook een psychologisch effect (placebo-effect) is geen sprake: als de proefpersonen wisten dat zij een origineel bandje droegen scoorden zij niet beter dan zonder bandje.