background branding

Onnodige extra kosten door risico-opslag

Op 31 maart 2014 deed Radar naar aanleiding van een aantal klachten een oproep voor hypotheekbezitters die een risico–opslag betalen bovenop de hypotheekrente terwijl ze financieel nauwelijks een risico lijken te zijn voor de bank in geval van gedwongen verkoop.

Voor veel, met name oudere, mensen geldt namelijk dat ze al een fors deel van hun hypotheek hebben afgelost, wat eigen vermogen bezitten en een vast inkomen hebben. Dit zijn de mensen die massaal gereageerd hebben op onze oproep over het betalen van een risico-opslag op de hypotheekrente. ‘Wat nou risico?’, denken zij. 'Waarom zou je extra rente moeten betalen als je je huis al voor een groot deel hebt afgelost?'Nieuw rentevoorstel

Er reageerden verrassend veel Rabobank-klanten op deze oproep, die onlangs een rentevoorstel hebben ontvangen van de bank. Ongeacht de lengte van een nieuwe rentevaste periode, stond erop dat de voorgestelde rente werd vermeerderd met een risico-opslag. Veel klanten hebben naar aanleiding van dit voorstel contact gezocht met de bank en kregen te horen dat een risico opslag verplicht is bij een niet NHG hypotheek. Veel klanten zijn het hier niet mee eens, aangezien ze volgens deskundigen en de lokale Rabobank managers, geen financieel risico vormen voor de bank. Verschillende Rabobank filialen geven aan dat ze verplicht zijn het beleid van Rabobank Nederland hierin te volgen.Andere hypotheekverstrekkers

Ook veel andere banken en verzekeraars hanteren bij klanten met een laag financieel risico een opslag ten opzichte van een NHG-hypotheek. Dus elke hypotheekbezitter doet er goed aan zijn persoonlijke situatie onder de loep te nemen.Rabobank reageert live

In de reportage komen twee Rabobank-klanten aan het woord die lange tijd en veelvuldig met de Rabobank in gesprek zijn geweest over de risico-opslag. Daarnaast spreekt Vereniging Eigen Huis, tussenpersoon en ex-manager bij de Rabobank, Herman van Houten en financieel columnist Erica Verdegaal zich uit over de risico-opslag. Rabobank is in de studio aanwezig voor tekst en uitleg.

We laten zien dat een tweetal Rabobank-klanten in overleg met de lokale Rabobank er toch in geslaagd zijn om de risico-opslag te verwijderen nadat ze gezegd hebben dat ze met Radar contact hebben gehad.Precedentwerking

Volgens de Wet op het financieel toezicht mag een bank alleen korting op de rente geven als ze dat aan alle nieuwe en bestaande klanten doen met het bestaande risicoprofiel. Daarom vindt Vereniging Eigen Huis dat het laten vervallen van de risico-opslag bij twee klanten een precedentwerking heeft voor andere klanten met hetzelfde risicoprofiel. Voor mensen die in deze groep zitten is een voorbeeldbrief beschikbaar.Overstappen

Als jouw hypotheek nog een lange looptijd heeft kan het lonen om over te stappen naar een andere hypotheekverstrekker. Er zijn momenteel elf hypotheekverstrekkers die bij een rentevaste periode van 10 jaar een lagere rente geven aan hypotheekbezitters bij een hypotheekschuld die lager is dan 50% van de marktwaarde van de woning.Bekijk hier het overzicht (.pdf)

Forumreacties

33
  • Door Radar

Ruim honderd Rabobank-klanten hebben zich gemeld bij Radar. Bijna al deze klanten zitten in dezelfde situatie: een vast inkomen, wat eigen vermogen en een lage hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning. Tóch betalen zij nog extra rente: de zogenaamde risico-opslag. Banken berekenen risico-opslag wanneer er meer wordt geleend dan ongeveer 75% van de executiewaarde van een huis. Als er meer wordt geleend dan dat bedrag, beschouwen banken dit als een hoger risico. Da vertaalt zich in extra rente: de risico-opslag. Ook als ze de hypotheek al voor een groot deel hebben afgelost, betalen klanten risico-opslag. In Radar laten we zien wat er gebeurt als je probeert de risico-opslag eraf te krijgen. Maandag 28 april in Radar, om 20:30 bij de TROS op Nederland 1

  • Door kweenie

Tsja, kwestie van de voorwaarden doornemen voor je voor de hypotheek tekent. En die voorwaarden kunnen van bank tot bank verschillen.

  • Door keeserna

De Rabobank ziet steeds weer kans om gemaakte fouten weg te poetsen. Enkele voorbeelden: 1: in 2003 een nieuwe hypotheek aangegaan, i.v.m. verhuizing. Korting op de rente: 0,3% 2: in 2013 dus een nieuwe rentevastperiode. De bank informeert de klant met een aantal opties. Bij alle opties wordt aangegeven dat dit een adviesrente is met een risicotoeslag van 0,2%. Mijn hypotheek is minder dan 50% van de waarde van de woning. De korting van 2003 wordt dus geschrapt. Op de vraag waar dat staat wordt eerst verwezen naar de hypotheekvoorwaarden maar na dit ontkracht te hebben maakt de Rabobank hiervan dat dit nergens staat maar dat dit de uitleg is. Vervolgens wordt verwezen naar overheidsmaatregelen maar ook die worden niet aangetoond. Bovendien wordt aangegeven dat in 2003 de lokale banken mochten afwijken van de door Rabo Nederland geadviseerde rente, maar dat dit niet meer mogelijk is. Op de site van de Rabobank staat echter:" Uw eigen Rabobank kan zelfstandig de rente bepalen". 3: In verdere correspondentie met de bank wordt risico toeslag vervangen door opslag. 4: Wij moesten voor 1 juni een beslissing nemen maar op 3 mei liet de Rabobank weten dat de keuze voor 7 mei binnen moest zijn. Met het weekend hier tussen werden wij gedwongen om de keuze in te dienen. Op 7 mei liet de Rabobank, desgevraagd, weten dat dit een fout van de medewerker was maar op de vraag of dit dan schriftelijk bevestigd kon worden werd niet meer gereageerd. 4: consequentie hiervan is dat de Rabobank Nederland en de Ombudsman financiële dienstverlening nu mijn klacht afwimpelen met de mededeling dat dit wel een fout van de bank was maar dat ik zelf ook had kunnen weten dat de inlevering voor 1 juni moest zijn. Ik heb hier geen publiciteit aan gegeven omdat ik de instanties de gelegenheid wilde geven om de fouten te corrigeren. Mij rest nu slecht een second opinie. De zaak ligt dus nu bij een onafhankelijk advocaten kantoor. Een heel verhaal maar verwijzen naar de voorwaarden voordat je tekent is wel erg kort door de bocht.