Op een wachtlijst voor de psycholoog? Dit zijn je opties voor hulp

psycholoog_bezoek.jpg

De wachttijd voor psychologische hulp is toegenomen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Meer dan de helft van alle 80.000 wachtenden in juli 2022 wacht al langer dan de afgesproken norm van 14 weken. 

De kans is dus groot dat jij na je hulpvraag wat tijd moet overbruggen voor je een psycholoog spreekt.. Wat zijn in die tussentijd de beste opties om je mentale gezondheid te verbeteren? Radar sprak met Kristel Szakály-Starke, psycholoog en verbonden aan het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

POH-GGZ (Praktijkondersteuner)

De POH-GGZ, ook wel praktijkondersteuner genoemd, is nauw verbonden aan de huisarts. Szakály-Starke geeft aan dat dit een laagdrempelige manier kan zijn om met een hulpvraag te komen. ‘Er is een kans dat ze je al kennen en anders zijn de lijntjes met de huisarts erg kort.’ 

Ondanks dat het stellen van diagnoses meestal niet binnen het palet van de POH-GGZ valt, kunnen ze toch al bijdragen aan een stukje behandeling. ‘Het zou een goede start kunnen zijn, bijvoorbeeld door te werken aan je ritme en stabilisatie. Als je vervolgtherapie gaat volgen heb je daar zeker baat bij.’

Vertrouwenspersoon werk/ school

Veel werkgevers en/of scholen werken met vertrouwenspersonen. Volgens Szakály-Starke kan dit een goede stap zijn om te zetten. ‘Zij kennen de wegen en hebben ook een beroepsgeheim.’ Bovendien is er een ander voordeel. ‘De wachtlijsten zijn vaak korter dan in de reguliere GGZ, dus zeker voor ‘lichtere’ klachten valt dit aan te raden.’

Hulplijnen

Dat de zelfmoordpreventielijn (113) belangrijk is om te bellen in geval van nood, staat buiten kijf. Maar wist je dat er ook hulplijnen zijn voor andere (mildere) klachten? Een voorbeeld daarvan is De Luisterlijn. 

Szakály-Starke ziet zeker de voordelen hiervan, al denkt ze niet dat er therapeutisch gezien veel winst zal worden geboekt: ‘Een luisterend oor van iemand die niet oordeelt kan fijn zijn om wat spanning weg te nemen. Aan de andere kant kun je geen wonderen verwachten, want echt werken aan het probleem gaat wat lastiger op deze manier.’

Praten met vrienden en familie

Aangezien bellen met een hulplijn een goede optie is, kan het ook werken om met vrienden of familie te praten. Szakály-Starke: ‘Als mensen in mijn praktijk komen en er blijkt dat ze nog met niemand in hun omgeving hebben gepraat, dan is dat een van de eerste dingen waar we aan gaan werken.’

Ze geeft aan dat mensen in een vicieuze cirkel kunnen belanden door niet te praten. ‘Als je niets deelt, gaan mensen ook minder vragen, waardoor je weer minder deelt. Zo blijft dat dan doorgaan. Natuurlijk moet je wel een goede balans vinden in het delen. Iets continu op de voorgrond zetten helpt niet, maar met de juiste mensen op de juiste manier praten werkt zeker helend.’

Apps en boeken

Volgens Szakály-Starke kunnen apps (zoals Mirro en Minddistrict) ook zorgen voor meer inzichten. ‘Alle beetjes helpen. Het toont sowieso van goede inzet als mensen zelf op ontdekkingstocht gaan. Veel apps hebben handige psycho-educatie-oefeningen iemand alvast aan de slag kan gaan. Natuurlijk kunnen boeken ook helpen, al is het wel zaak daarvoor de juiste te kiezen. Daarmee bedoel ik boeken die passend zijn voor de persoon die ze leest.’

Andere opties

Behalve de bovengenoemde opties zijn er nog andere mogelijkheden die als hulp kunnen dienen. Zo geeft Szakály-Starke aan dat er bijna voor elke aandoening wel een patiëntenvereniging is. ‘Alleen moet je wel kijken hoe deze gerund wordt. Is dit een professioneel platform of kan iedereen er zomaar wat op zetten? Als dat laatste het geval is, kan het ook juist toxisch werken.’

Mocht de financiële middelen er zijn dan is inhuren van een coach ook een mogelijkheid. ‘Deze hebben vaak kortere wachtlijsten.’ Wel is het belangrijk om uit te zoeken uit wat voor hout de coach gesneden is. ‘Bekijk bijvoorbeeld of de coach lid is van een beroepsvereniging.’