Oproep voor burgers om vuurwerksmog te meten

vuurwerk.jpg

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept de hulp in van burgers om rond de jaarwisseling de vuurwerksmog in hun woonplaats in kaart te brengen. 75 personen verspreid over het hele land meten dan de verhoogde concentratie fijnstof die wordt veroorzaakt door vuurwerk, meldde het RIVM donderdag.

Deze metingen worden uitgevoerd naast de al bestaande metingen die het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) dagelijks uitvoert.

Gegevens verzamelen

De deelnemers krijgen speciale meetinstrumenten die zijn voorzien van een eenvoudige stofsensor en een chip die de gegevens verzamelt. Deze metingen worden vervolgens doorgegeven aan een database van het RIVM en zijn vrijwel direct te volgen op de website samenmetenaanluchtkwaliteit.nl.

Het doel is om te zien hoeveel (fijn)stof in de lucht ontstaat door het afsteken van vuurwerk. Ook wil het RIVM ervaring opdoen met de inzet van burgers bij luchtmetingen. Het instituut wil uiteindelijk een nieuw luchtmeetnet opzetten en daarbij ook de hulp van burgers gebruiken.

Bron: ANP