Organisaties willen schadevergoeding van Allergan voor borstimplantaten

09:06 borstimplantaten.jpg

Sinds 2018 weert de Europese markt borstimplantaten met een ruw oppervlak (BIOCELL, Natrelle/McGhan) van het merk Allergan. Tienduizenden vrouwen in Nederland lopen echter nog rond met deze implantaten. Explantatie wordt vaak niet vergoed door de verzekeraar en van een schadevergoeding is geen sprake. Experts ondernemen nu samen met het platform CalmYourTits actie om explantatiekosten en schadevergoeding van fabrikant Allergan te vorderen. Daarnaast is ook vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann een collectieve actie gestart tegen de ziekmakende implantaten.

De implantaten verhogen de kans op BIA-ALCL, een bijzondere vorm van lymfeklierkanker, aanzienlijk. Ook is er sprake van schade door een 'gelbleed' waarbij de implantaten lekken en worden bij 98% van de vrouwen met borstimplantaten siliconendeeltjes aangetroffen in het bloed. Als deze deeltjes op bepaalde plekken in het lichaam terecht komen kunnen ze een toxische reactie krijgen. De verzamelnaam van klachten is 'Breast Implant Illness'.

Van implantaten af door explantatie

Uit onderzoek van het RIVM bleek in 2017 dat ruim 70 procent van de vrouwen met een borstvergroting gezondheidsklachten kreeg na haar implantatie. Veel van deze klachten verdwenen na een explantatie waarbij de implantaten verwijderd werden. Volgens Bureau Clara Wichmann hebben in Nederland meer dan 60.000 vrouwen tot en met 2018 de implantaten gekregen. Van 52 Nederlandse vrouwen met borstimplantaten is bekend dat ze de zeldzame vorm van lymfeklierkanker ontwikkelden, 70 procent van hen had de implantaten van Allergan.

De kosten van een explantatie worden echter nog niet vergoed, tenzij er een medische noodzaak is. Het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de risico’s klein en vinden dat er nader onderzoek moet komen. Doordat niet iedereen de 2500 tot 5000 euro aan kosten voor een explantatie kan betalen, blijft een deel van de vrouwen noodgedwongen rondlopen met gevaarlijk implantaten. 

De 'Implant Files' bij Radar

In 2018 werd op initiatief van Radar en Trouw door journalisten internationaal onderzoek gedaan naar de gevolgen van borstimplantaten. Dit onderzoek resulteerde in de journalistieke docu-serie 'The Implant Files'. Het onderzoek wees uit dat het toezicht de controle op implantaten en medische hulpmiddelen zo achterloopt dat ernstige bijwerkingen heel lang onopgemerkt blijven. Hierdoor komen zelfs levens in gevaar.

De siliconen implantaten met ruwe buitenkant werden ook al besproken in deze serie. Wat er moest gebeuren met vrouwen die al met deze implantaten rondliepen was ook toen al onduidelijk.

Verantwoordelijkheid voor implantaten

Eerdere petities veranderden het standpunt van de Tweede Kamer tot op heden niet. De nadruk wordt gelegd op voorlichting, maar vrouwen die reeds implantaten hebben, zijn daar niet mee geholpen.

Ook deed Radar in 2020 weer onderzoek, ditmaal naar de behandeling van bijwerkingen van de implantaten. Uit ons onderzoek bleek dat vage klachten door borstimplantaten vaak niet herkend en erkend worden door artsen. 

Actie voor vergoeding verwijdering borstimplantaten

Stichting Allergan Claim

Om op te komen voor de vrouwen die met gevaarlijke implantaten rondlopen hebben CalmYourTits en een groep experts een collectief gevormd waarmee zij de producent Allergan verantwoordelijk willen houden voor de bijwerkingen van de geleverde implantaten om zo een collectieve schadevergoeding te vorderen. Met schade wordt onder meer gedoeld op implantatiekosten, explantatiekosten, schade door ‘gelbleed’ en stressklachten.
 
Hiertoe werd de onafhankelijke Stichting Allergan Claim opgericht. Zij staan in nauw contact met medische experts, juridische ondersteuning die de collectieve procedure tegen Allergan in Amerika doorvoerden en gedupeerden middels het platform CalmYourTits.

Bureau Clara Wichman

Ook vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann wil dat Allergan gaat betalen voor de schade die vrouwen hebben geleden door onveilige implantaten. De organisatie, die rechtszaken voert voor de verbetering van de positie van vrouwen, roept vrouwen die de implantaten hebben of hebben gehad op zich te melden voor een collectieve gang naar de rechter.

Volgens Bureau Clara Wichmann hebben in Nederland meer dan 60.000 vrouwen tot en met 2018 de implantaten gekregen. Van 52 Nederlandse vrouwen met borstimplantaten is bekend dat ze de zeldzame vorm van lymfeklierkanker ontwikkelden, 70 procent van hen had de implantaten van Allergan.

Er komen volgens de organisaties hoge kosten kijken bij het verwijderen van implantaten en het reconstrueren van borsten en vrouwen draaien daar nu grotendeels zelf voor op. Ze willen dat Allergan betaalt voor deze kosten, maar de organisaties eisen ook 'financiële compensatie voor de pijn, leed en angst die hieruit voortkomen'.

Aansluiten bij de claims

Ben jij ook een gedupeerde van de schadelijke implantaten? Dan kun je bij beide organisaties terecht om aanspraak te maken op een schadeclaim:

Bron: ANP