background branding

'Overheid moet stoppen met doorgeven persoonsgegevens aan kerken'

kerk-binnenkant57926741_s.jpg

Overheden moeten stoppen met het ongevraagd doorgeven van persoonsgegevens aan kerken. Dat adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan het kabinet. Kerken krijgen al sinds jaar en dag gegevens uit de zogeheten basisregistratie BRP als iemand bijvoorbeeld verhuist of trouwt.

Het kabinet heeft al een wetsvoorstel klaar waarin staat dat dit moet veranderen, maar dan met betrekking tot de gegevens van nieuwe kerkleden. ‘Maar voor mensen die al lid zijn van een kerk, geldt dat niet. De overheid blijft volgens het voorstel nog steeds hun persoonsgegevens ongevraagd doorgeven aan de kerken’, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kerken geen maatschappelijk belang

Organisaties krijgen toegang tot de BRP voor bepaalde overheidstaken of als zij een groot maatschappelijk belang dienen, aldus de AP. ‘Dat is handig en belangrijk’, zegt Aleid Wolfsen van de AP. ‘Een gemeente kan die gegevens nodig hebben als je een nieuw paspoort aanvraagt. Een pensioenfonds moet het ook weten als jij verhuist, zodat jij je pensioen blijft ontvangen. Maar kerken horen wat ons betreft niet in dit rijtje thuis.’ Volgens de AP dient het doorgeven van gegevens aan kerken geen algemeen belang en is het niet noodzakelijk. ‘Daarom strookt het niet met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en moet het stoppen.’

Al eerder advies uitgebracht

Of het kabinet stappen zal ondernemen om te stoppen met het delen van informatie, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Ministerie van Binnenlands Zaken en Koningsrelaties) zegt dat het ministerie het advies eerst wil bestuderen. De voorganger van de AP, het College bescherming persoonsgegevens, concludeerde al in 2013 dat de gegevensverstrekking aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) onvoldoende onderbouwd is. De Raad van State deed dit toen ook.

Veel kerken aangesloten bij SILA

Volgens de autoriteit zijn bij SILA aangesloten: de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Vrij-Katholieke Kerk, de Nieuw-Apostolische Kerk en het Leger des Heils. Het gaat in totaal om ongeveer vijf miljoen kerkleden.

Bron: ANP