background branding

Overheid wil strengere regulering op zwemmen in open water

110822_zwemmensite.jpg

Overheden willen zwemmen in open water strenger reguleren. Steeds vaker strijken zwemmers neer op plekken waar dat eigenlijk niet de bedoeling is, zoals bij rivieren, kanalen en grachten. Provincies en gemeenten zagen dat lang door de vingers, maar gaan de ‘wildzwemlocaties’ nu veiliger maken of actief ontmoedigen, schrijft Trouw.

Op deze niet-officiële zwemplekken kan de veiligheid namelijk in het geding zijn. De waterkwaliteit is geregeld niet in orde waardoor zwemmers ziek kunnen worden, of scheepvaart in de buurt zorgt voor gevaarlijke situaties. Ook is er vaak sprake van overlast voor omwonenden. Gemeenten sluiten deze plekken zelden af, het zwemmen wordt nu vaak gedoogd of zelfs gefaciliteerd. Dat mag niet volgens de Europese zwemwaterrichtlijn.

Zwemmen in de buurt van bruggen en sluizen is verboden

Nederland telt ruim 800 officiële zwemlocaties, waar gedurende de zomermaanden wordt gecontroleerd op de waterkwaliteit. Daarnaast is de zwemzone vaak aangeduid met een ballenlijn en zijn informatieborden aanwezig. Zwemmen op niet-aangewezen plekken wordt afgeraden en in de buurt van bruggen, sluizen en vaarwater is het verboden.

Bron: Trouw