Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG?

coronaboete-strafblad-vog-15052020.jpg

Er heerst veel onduidelijkheid over wat nou precies de gevolgen zijn als je een coronamaatregel overtreedt. We weten dat je een boete van €395 kunt krijgen, maar wat betekent het voor je strafblad en je Verklaring Omtrent Gedrag?

Deze informatie is mogelijk verouderd. Kijk hier voor meer informatie over het strafblad

Heb je een strafblad als je beboet wordt omdat je geen afstand houdt op straat? Of als je te veel mensen over de vloer hebt? 

Radar is al een hele tijd bezig om antwoorden te zoeken op deze vragen. Vanuit het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie & Veiligheid lukte het niet om de situatie ook maar iets duidelijker te maken. Een aantal (recent) gepubliceerde artikelen op de websites van de politie, de Justitiële Informatiedienst en screeningsautoriteit Justis lijken voor opheldering te zorgen.

'Coronaboete leidt tot aantekening strafblad'

Op de website van de politie staat het volgende vermeld: 'ben je ouder dan achttien jaar, dan leidt de boete tot een aantekening op je strafblad'. Deze aantekening blijft vervolgens vijf jaar staan. 

Voor minderjarigen van dertien tot en met zeventien is de boete €95; in die leeftijdscategorie kun je geen aantekening op je strafblad krijgen. Wel is het mogelijk minderjarigen in overtreding door te sturen naar Bureau Halt. 

Meerderjarigen krijgen een strafblad omdat je bij een overtreding van een coronamaatregel een zogenaamde 'strafbeschikking' krijgt opgelegd op basis van de noodverordening, waarbij de boete hoger is dan €100. Onder de €100 krijg je in de meeste gevallen geen strafblad. Radar legt in een ander artikel uitgebreid uit wat een strafblad inhoudt en wat hier de gevolgen van zijn

Op de website van de politie vind je meer over de handhaving van de coronamaatregelen, zoals voor welke overtredingen je een boete kunt krijgen.

Wat betekent dit voor je VOG?

Als je solliciteert voor een nieuwe baan of stage kan het zijn dat de werkgever een Verklaring Omtrent Gedrag opvraagt. Een strafblad kan deze verklaring in de weg staan, wat kan resulteren in dat je die baan niet krijgt.

Op de website van Justis, de screeningsautoriteit die gaat over de VOG, staat het volgende vermeld over de gevolgen van een coronaboete: 'Het is niet op voorhand te zeggen of dergelijke strafbare feiten de afgifte van een VOG in de weg staan. Justis kijkt of de strafbare feiten een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet.' 

Hieruit valt dus af te leiden dat er per geval wordt gekeken naar of de overtreding relevant is voor de functie. Bij de beoordeling van elke aanvraag maakt Justis een individuele afweging.

Het strafblad blijft vijf jaar staan, maar dit heeft niet zo lang invloed op je VOG. Als je jonger bent dan 23 jaar op de dag van de aanvraag, dan wordt bij de beoordeling twee jaar teruggekeken. 23 jaar of ouder? Dan wordt er 4 jaar teruggekeken.

Heb ik een aantekening op mijn strafblad?

Je kunt je strafblad opvragen bij de Justitiële Informatiedienst.