Pensioenfonds PME neemt afscheid van fossiele industrie en zet in op energietransitie

00030921 Windmolen .jpg

Pensioenfonds PME heeft afscheid genomen van alle beleggingen in de fossiele olie- en gasindustrie. Het metaalfonds wil zich meer richten op 'sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag', zegt PME-bestuurder Eric Uijen in een verklaring.
 

PME wijst op het belang om klimaatverandering aan te pakken. Het haalt daarvoor onder andere het onlangs gepubliceerde rapport van VN-klimaatpanel IPCC aan, alsook rechtelijke uitspraken in de Urgenda- en Shell-zaak. 'Alles wijst dezelfde kant op, wereldwijd moet en gaat de CO2-uitstoot de komende tien jaar drastisch naar beneden. De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen', zegt Uijen, die benadrukt dat de deelnemers niets in hun pensioen zullen merken van dit besluit. 'Ons ambitieus klimaatbeleid en een goed pensioen gaan heel goed samen.'

Afscheid genomen van aandeel fossiele brandstoffen

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME: 'Alles wijst dezelfde kant op, wereldwijd moet en gaat de CO2-uitstoot de komende tien jaar drastisch naar beneden. De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen. Daarom gaan we meer beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag.' PME kijkt daarbij nadrukkelijk naar de pensioenen van de deelnemers en gepensioneerden. Uijen vervolgt: 'De mensen waarvoor wij beleggen merken hier in hun pensioen niets van. Ons ambitieus klimaatbeleid en een goed pensioen gaan heel goed samen.'

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer: 'Door ons klimaatbeleid binnen onze beleggingen was het aandeel van fossiele olie- en gasbedrijven al flink gekrompen. Door dialoog en uitsluiting was een aantal individuele bedrijven afgevallen. Nu hebben we volledig afscheid genomen van onze belangen in fossiele olie- en gasbedrijven.' Andringa benadrukt dat deze verkoop geen noemenswaardige impact heeft op het risicoprofiel. 'Integendeel, klimaatverandering is een reëel risico binnen onze beleggingsportefeuille, met deze stap willen we dat risico nog beter beheersen.'

Andere invulling

PME zal het engagementprogramma op klimaatverandering voortzetten, maar het programma zal een andere invulling krijgen. PME richt zich in het vervolg op grote verbruikers van fossiele energie. Die hebben handelingsperspectief en van hen wordt verwacht dat zij de bakens verzetten richting een schoon energiesysteem.

PME pensioenfonds beheert de pensioenrechten van circa 630.000 (oud-)werknemers in de metaal en technologische industrie. De sector omvat ruim 1.400 grote en middelgrote ondernemingen. Het belegd vermogen bedraagt circa € 62 miljard. PME is in omvang van het vermogen het vijfde fonds in Nederland.

Bron: ANP