background branding

Petitie 'Long COVID Nederland': patiënten met langdurige klachten willen meer steun

02072021 dokter_01.jpg

De patiëntengroep 'Long COVID Nederland' wil dat er erkenning komt voor de naar schatting ruim 100.000 mensen in Nederland die langdurige klachten hebben na een corona-infectie. Ook pleit de groep voor multidisciplinaire klinieken waar kennis over langdurige Covid samenkomt en door medisch specialisten en paramedici nauw samengewerkt kan worden.

De patiëntengroep roept de overheid op een coördinerende rol te spelen bij de aanpak van langdurige Covid en heeft een petitie opgesteld die inmiddels door ruim 10.000 mensen is getekend. Komende dinsdag overhandigt de patiëntengroep de petitie aan de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanhoudende klachten

Langdurige Covid treft economisch en maatschappelijk actieve mensen van alle leeftijden, vooral vrouwen, maar ook jongeren en zelfs kinderen, aldus de patiëntengroep. 'De patiënten klagen over aanhoudende extreme vermoeidheid, een hoge hartslag, benauwdheid, geheugenproblemen, spierpijn en talloze andere symptomen.' De groep wijst erop dat duizenden mensen inmiddels al langer dan een jaar ziek zijn en dat ze tussen wal en schip vallen qua medische zorg. 'De aandoening wordt door medici nog niet goed begrepen en de vergeefse zoektocht naar hulp, langs vele huisartsen en specialisten, vergt veel van de patiënten en veroorzaakt bovendien een blijvende druk op de zorg. De individuele en maatschappelijke kosten lopen hoog op. Mensen worden gekort op hun inkomen, verliezen hun baan of zijn gedwongen te stoppen met school of met hun opleiding.'

In andere landen meer onderzoek

Volgens Long COVID Nederland wordt onder meer in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk veel geld uitgetrokken voor onderzoek naar langdurige Covid en de behandeling ervan. 'Nederland blijft achter en veel patiënten voelen zich aan hun lot overgelaten. Er wordt minder biomedisch onderzoek verricht en de soms ernstige klachten worden niet altijd serieus genomen. Het ontbreekt artsen die willen helpen vaak aan tijd, informatie en middelen.'

Bron: ANP