Premie uitvaartverzekering Ardanta drie keer over de kop: 'Flinke klap voor Jannie'

ardanta.png

Al jaren zit je bij dezelfde uitvaartverzekering. Je premie verandert elk jaar wat, maar dat gaat niet over schokkende bedragen. Tot afgelopen januari: het bedrag is meer dan verdubbeld. Het overkwam meerdere klanten van uitvaartverzekering Ardanta.

Tientallen bezorgde consumenten namen de afgelopen tijd contact op met Radar. Waaronder Paul van Benthem, wiens 89-jarige schoonmoeder Jannie (foto) sinds 1968 een uitvaartverzekering bij Ardanta heeft. Haar premie bleek na de jaarlijkse indexering verdrievoudigd te zijn: van 35,4 naar 106,92 euro per maand. 

Bij eerdere indexaties ging het bij Jannie om enkele euro’s meer of minder. ‘Ze heeft geen pensioen opgebouwd en is dus afhankelijk van haar AOW. Het is dus een flinke klap voor haar’, zegt Van Benthem tegen Radar.

Het verhaal van Van Benthem staat niet op zichzelf. Radar zag verschillende polissen in van klanten bij Ardanta. De premiestijgingen lopen sterk uiteen met verhogingen van enkele tientallen tot honderden procenten. Ook op het Radar-forum delen verzekerden hun verhaal.  

Wat houdt indexeren in?

Veel uitvaartverzekeraars bieden een indexatieservice aan. Daardoor groeit het verzekerde bedrag automatisch mee aan de hand van de kosten van een gemiddelde uitvaart. Daarmee wordt de maandelijkse premie vaak ook duurder. Ardanta koos dit jaar op basis van cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) voor een indexcijfer van 14,3 procent. 

Veel meer gestegen dan 14,3 procent

Wat Van Benthem niet begrijpt, is dat de premie van zijn schoonmoeder veel meer is gestegen dan 14,3 procent. Volgens Ardanta is de premieverhoging, naast de indexering, afhankelijk van de leeftijd en hoe lang de klant nog premie moet betalen. De leeftijd van een verzekerde is het belangrijkst. Bij iemand van 75 jaar is de kans op overlijden namelijk groter dan bij iemand van 35 jaar.

Ook het afgesproken moment waarop de premiebetaling stopt heeft invloed op de indexering. ‘Als de verzekering van een 73 jarige verzekerde premievrij wordt op 75 jarige leeftijd, dan zal de premie hoger uitvallen. Dat omdat zij nog maar een paar jaar premie hoeven te betalen’, aldus de woordvoerder.

‘Manier van indexeren niet redelijk’

Deze manier van indexeren is volgens Auke Plantinga, universitair hoofddocent Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen, niet redelijk. ‘Over het algemeen wil je niet dat de premie in je laatste jaren van je leven zo hoog is. Dat zijn ook de jaren van je leven waarin je minder verdient en dan wil je niet nog deze risico’s hebben. Je moet in dit soort situaties toch iets meer meedenken met de klant.’ 

Wel zijn dit soort premieverhogingen toegestaan, zegt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zolang dit maar is overeengekomen en vastgelegd in de polis en voorwaarden. Daarbij moet de verzekeraar er tijdig en zorgvuldig over hebben gecommuniceerd. 

Ook Kifid heeft klachten binnengekregen over Ardanta. ‘Die klachten gaan we behandelen. Hoe de geschillencommissie van Kifid over deze klachten zal oordelen, kan ik niet op vooruitlopen’, aldus een woordvoerder.

Ardanta: ‘Huidige inflatie is uitzonderlijk’

Ardanta zegt rond de 125 klachten te hebben ontvangen over de premiestijging, op een totaal van 336.622 verzekeringnemers. ‘We kunnen ons voorstellen dat klanten schrikken van deze premiestijging’, geeft een woordvoerder toe.

‘De inflatie die we nu zien is echter zeer uitzonderlijk. We hebben uitgebreid gekeken naar andere oplossingen, maar ook wij moeten ons aan de afspraken en polisvoorwaarden houden.’

Het bedrijf verwijst naar de stijgende kosten voor energie, lonen en hout. ‘We hebben ook voorbeelden van crematoria die de kosten met 10 procent hebben verhoogd’, aldus Ardanta. 

Hoe zit het bij andere uitvaartverzekeraars?

Radar ontving de afgelopen weken geen klachten over andere uitvaartverzekeraars. Hebben zij de waarde van de verzekerde bedragen ook verhoogd, waardoor de premies in veel gevallen stijgen? 

Bij Ardanta gaat het dus om een indexering van 14,3 procent. Bij Monuta, een andere grote uitvaartverzekeraar, gaat het om 7 procent. 

DELA, de grootste speler in deze sector, laat weten dat de indexering is vastgesteld op 1 maart van het voorgaande jaar. Hierdoor zijn de cijfers niet te vergelijken. Hoeveel de premie gestegen of gedaald is, verschilt bij elke uitvaartverzekeraar per verzekerde.

Zowel DELA en Monuta herkennen de hogere kosten. Zo geven beide uitvaartverzekeraars bijvoorbeeld aan dat de kosten van crematies gemiddeld zijn gestegen met 7 procent. 

En nu?

Kunnen klanten van Ardanta nog onder de hoge bedragen uit? De uitvaartverzekeraar noemt het stopzetten van de indexering een mogelijke optie. Dan blijven ze dezelfde premie als in 2022 betalen. 'Dit betekent wel dat de waarde niet wordt verhoogd en er dus minder wordt uitgekeerd bij overlijden’, aldus de woordvoerder van Ardanta. ‘De verzekering stijgt dan niet mee met de kosten.’ 

Het is voor sommige verzekerden, afhankelijk van de polisvoorwaarden, ook mogelijk de uitvaartverzekering af te kopen. Daarover is de Consumentenbond kort: niet doen. Het levert namelijk een lage uitkering op. 

Als je zes keer je maandinkomsten spaart, dan ben je voor de meeste risico's gedekt
Auke Plantinga, universitair hoofddocent Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen

Plantinga raadt mensen aan zelf te sparen voor hun uitvaart. ‘Het is eigenlijk een oude regel uit de financiële wereld dat als je zes keer je maandinkomsten gespaard hebt, dat je voor de meeste risico’s gedekt bent.” 

Dat komt voor Van Benthem en zijn schoonmoeder in ieder geval te laat. Ze hebben contact gehad met Ardanta en hebben besloten de hogere premie te blijven betalen. Ze zijn namelijk bang dat de uitvaart anders onvoldoende wordt gedekt door de verzekering.