background branding

Privacy in Europa te weinig beschermd

privacyeu_780_1207.jpg

De privacy van inwoners van Europa wordt te weinig beschermd door de Europese Unie. Dat is de conclusie die onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam woensdag presenteren.

Volgens het onderzoek wordt daarbij steeds vaker onbeperkte data-overdracht in de 'nieuwste generatie’ handelsovereenkomsten toegelaten. Persoonsgegevens worden bovendien meer en meer digitaal verwerkt, terwijl er geen eenduidige regels zijn over de bescherming hiervan. Per land bestaan hierin grote verschillen.

Privacy waarborgen

De onderzoekers concluderen dat de EU actie moet ondernemen om de privacy van de Europeanen te waarborgen. De nadruk moet daarbij komen te liggen op de juridische positie van burgers bij het aangaan van handelsovereenkomsten: die moet daarbij niet worden verzwakt.

Een van de opdrachtgevers van het onderzoek (BEUC) accepteert niet dat de regels over het handelsbeleid de regels over privacy kunnen ombuigen. Het Center for Digital Democracy (CDD) en European Digital Rights (EDRi) zijn het hierin met BEUC eens.

Het op handen zijnde handelsverdrag tussen de EU en Amerika, TTIP, blijft in de studie niet onbesproken. CCD ziet hier een 'Trojaans paard' in: het geeft grote spelers op de technologiemarkt, zoals Google en Facebook, de mogelijkheid om privacyregels vakkundig te omzeilen. De organisatie hoopt dat de studie beleidsmedewerkers zal wakkerschudden.

Bron: ANP