background branding

Kamer stemt in met omstreden 'hackwet'

hackwet.jpg

De Kamer is in ruime meerderheid voor de omstreden 'hackwet'. Het kabinet wil de politie veel meer mogelijkheden bij digitale opsporing geven. Het parlement gaat daar dinsdag mee akkoord, maar eist wel scherper toezicht volgens De Telegraaf.

Met het voorstel van de 'wet computercriminaliteit III' van VVD-staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) krijgen agenten onder meer de bevoegdheid om zelf vanaf afstand in te breken op computers, servers en mobiele telefoons. Bij verdenking van sommige misdrijven mogen ze dan zelfs gegevens wissen.

Privacy-organisaties fel tegen wet

Privacy-organisaties verzetten zicht fel tegen de wet die bekend is geworden als de 'hackwet'. Ook Kamerleden, zelfs van regeringspartij PvdA, reageerden sceptisch. Het grootste struikelblok leek daarbij het open laten staan van de achterdeur bij een digitale inbraak. Bij het ontdekken van een beveiligingslek hoeven agenten dat niet direct te melden maar kunnen ze het lek open laten staan om er optimaal van gebruik te maken. Daardoor kan het lek volgens critici ook worden misbruikt door criminelen.

Toezicht op diensten

Ook een groep van 29 experts op het gebied van privacy en terrorisme heeft forse kritiek op de nieuwe 'aftapwet' ook wel 'hackwet' genoemd. Onder meer de manier waarop het toezicht op de diensten wordt geregeld in Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten baart de experts zorgen, schrijven ze in een open brief. De deskundigen noemen het toezicht 'gefragmenteerd en weinig transparant'. De experts, onder wie de terrorismedeskundigen Beatrice de Graaf en Jelle van Buuren en privacydeskundige Jaap-Henk Hoepman, wijzen er bijvoorbeeld op dat sommige bevoegdheden bij de rechter komen te liggen en andere bij een nog op te richten toetsingscommissie.

Raad van State uit kritiek

De Raad van State uitte eerder ook kritiek. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering heeft ook twijfels over de effectiviteit van het toezicht in het wetsvoorstel, waar deze week over wordt gesproken in de Tweede Kamer.

Bedenkingen over de hackwet

Een aantal partijen in de Tweede Kamer heeft bedenkingen over de 'hackwet' waarmee politie en justitie in de toekomst apparaten mogen hacken om onderzoek te doen naar ernstige misdrijven. D66-Kamerlid Kees Verhoeven waarschuwde er dinsdag vooral voor dat de politie gebruik mag maken van bij de fabrikant nog onbekende zwakheden in software, om binnen te komen.

Kwetsbaarheden melden

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) is het niet met die kritiek eens. Hij wijst erop dat de zwakheden in de software nu ook gewoon bestaan, of de politie er nu wel of geen gebruik van maakt. Volgens hem heeft het bovendien altijd de voorkeur de kwetsbaarheden zo snel mogelijk te melden, zodat ze gerepareerd kunnen worden.

Bron: ANP MediaWatch / Telegraaf