background branding

Problemen na software-update bij sjoemeldiesels bij kwart van de gevallen

sjoemeldiesel_pech_software-update-8517_780.png

Een kwart van de bestuurders van zogeheten 'sjoemeldiesels' ondervindt na een software-update problemen met de auto waarvan zij vermoeden dat deze met de update te maken hebben. De een betaalt vervolgens voor reparatie de volle mep, terwijl de ander een gedeelte of zelfs het gehele bedrag vergoed krijgt. Daarnaast hebben veel mensen nog geen oproep voor een software-update gehad van hun garage. Sommige garages raden de update zelfs af.

Bekijk ook de uitzending van Radar: Problemen na update sjoemeldiesels

Video also available in English on Youtube.

Via sjoemelsoftware leek de uitstoot van miljoenen diesels van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Škoda veel minder dan deze daadwerkelijk was. Een software-update moet ervoor zorgen dat de auto’s alsnog aan de emissienormen gaan voldoen. Bijna 1400 bestuurders van sjoemelwagens hebben hierover een vragenlijst ingevuld.

Problemen door de software-update

Van deze groep hebben 638 mensen de update laten uitvoeren. Een kwart hiervan geeft aan dat zij daarna problemen met de auto hebben (gehad) waarvan zij vermoeden dat deze met de update te maken hebben. Het meest voorkomende probleem is het terugvallen van het vermogen: de auto is volgens 57 procent van de respondenten trager geworden. 38 procent zegt sinds de update vaker te moeten tanken – de auto is dus (ook) minder zuinig geworden.

30 procent zegt door de update met een kapotte EGR-klep te kampen. 5 procent weet niet precies wat de problemen zijn, maar meldt dat de auto sinds de update vaker naar de garage moe(s)t. Anderen maken melding van problemen met de roetfilter, vreemde geluiden onder de motorkap en allerhande haperingen: bijvoorbeeld in de software, bij het optrekken en schakelen.

Bij de helft van de mensen die problemen hebben ondervonden, is dit probleem niet gerepareerd. Bij nog eens 17 procent is het wel tot een reparatie gekomen, maar zijn de problemen niet (geheel) verholpen. 23 procent geeft aan dat de problemen verholpen zijn.

Korting op de rekening van de garage of niet?

Het Volkswagenconcern, waaronder dus ook Audi, Seat en Škoda vallen, heeft moedwillig gesjoemeld met behulp van de software. De correctie hiervan – de software-update – neemt het concern uiteraard voor eigen rekening. Maar als er vervolgens door deze correctie problemen ontstaan, moet je daar als consument dan voor betalen? Uit het onderzoek van Radar blijkt dat er geen eenduidig beleid over bestaat.

Van degenen die de auto ter reparatie hebben aangeboden, krijgt 29 procent geen enkele vorm van coulance: zij betalen alle kosten zelf. Een kwart hoeft juist helemaal niets te betalen. 32 procent krijgt een bepaald percentage korting. Die percentages lopen ontzettend uiteen: ongeveer een derde krijgt tussen de 10 en 30 procent korting, 1 op de 7 krijgt tussen de 40 en 50 procent korting, 40 procent ontvangt tussen de 70 en 100 procent korting. En dan is er nog een groep die een andere coulanceregeling aangeboden heeft gekregen: een vast kortingsbedrag in plaats van een percentage, of bijvoorbeeld een gratis servicebeurt.

Geen oproep van de garage gehad

Van de bijna 1400 'sjoemelrijders' hebben ongeveer evenveel mensen de update juist níet laten uitvoeren, in totaal 625 mensen. Deze groep is in drie grofweg even grote groepen te verdelen: degenen die de update wel van plan zijn, die dat niet zijn en die nog het nog niet weten.

Wie de update van plan is, heeft dat in de meeste gevallen (63%) nog niet gedaan omdat er geen bericht is gekomen van de garage. In de open antwoorden geven veel mensen aan wel bericht te hebben gehad, maar dat daar nooit op terug is gekomen. Zij hebben dus ook de daadwerkelijke oproep niet gekregen. Ook zou er voor diverse modellen nog geen update beschikbaar zijn.

Software-update soms afgeraden door garage

In sommige gevallen krijgen mensen te horen dat er nog dingen mis zijn met de update, zoals uit deze reacties van respondenten blijkt: 'Na het verstrijken de datum op de brief gebeld met Škoda er was iets mis met de update. Zou via mail geïnformeerd worden maar tot heden niets meer gehoord.' En: 'De garagehouder heeft aangeven dat het beter was om nog even te wachten omdat na ervaringen van andere klanten de update nog niet goed werkte.'

Wie de update niet wil laten uitvoeren, of daarover nog twijfelt, is vooral bang dat het vermogen van de motor terugvalt (33%). 27 procent heeft geen vertrouwen dat door de update de auto beter wordt voor het milieu. 16 procent vreest dat de motor, of onderdelen ervan, door de update eerder kapot gaan. Ook spelen negatieve ervaringen van anderen mee: 'Ik heb met een voor mij bekend persoon gesproken die het wel heeft laten uitvoeren. Deze had nu al een paar weken zijn auto niet terug vanwege problemen die ze niet konden vinden en daarom niet konden verhelpen.' In totaal is de update 5 procent van de mensen afgeraden door de garage, en 6 procent door een ander.

Lees eerder onderzoek: Schandalig nieuws, maar vaste klant blijft Volkswagen trouw

Onderzoek sjoemel-update

Aan dit onderzoek deden 1368 rijders van sjoemel-diesels mee. Zowel leden van het Radar Testpanel als niet-leden vulden de vragenlijst in. Deze stond open tussen 26 april en 8 mei 2017.

Jouw mening en ervaring telt

Meer dan 100.000 mensen zijn lid van het Radar Testpanel. Zij doen mee aan online vragenlijsten, waarvan de uitkomsten worden gebruikt voor de tv- of radio-uitzending van Radar, op de site of in het magazine RADAR+. Ben je geen Testpanellid, maar wil je dat wel graag worden? Meld je gratis aan via deze vragenlijst.