PvdA: verbied verkoop producten kinderarbeid

De PvdA wil een verbod op de verkoop van producten die gemaakt zijn door kinderen. PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar doet daarvoor donderdag, op de Dag tegen Kinderarbeid, voorstellen. Van Laar wil dat Nederlandse bedrijven die willens en wetens producten importeren die gemaakt zijn door kinderarbeid strafbaar worden.

De afgelopen jaren is de strijd tegen kinderarbeid vooral gevoerd door bedrijven onder druk te zetten om openheid te geven over de herkomst van hun producten. Maar veel kinderarbeid zit 'verstopt' en bovendien levert het bedrijven veel administratieve rompslomp op.

Als het gebruik maken van kinderarbeid strafbaar wordt, komt de bewijslast bij het Openbaar Ministerie te liggen en daalt de druk voor bedrijven om voortdurend aan te tonen dat ze geen producten verkopen waar kinderarbeid aan te pas is gekomen. Bedrijven zullen, om het risico van vervolging te verkleinen, wel zorgvuldiger kijken naar de herkomst van hun producten, verwacht de PvdA.

Als buitenlandse bedrijven veroordeeld worden voor kinderarbeid, kan het OM makkelijk nagaan of producten van die bedrijven in Nederland worden verkocht. 'Op die manier kunnen overtreders met relatief weinig middelen worden veroordeeld, wat voorkomt dat het verbod louter symbolisch zal zijn', aldus Van Laar in zijn initiatiefnota.

Naar schatting zijn in de wereld rond de 170 miljoen kinderen slachtoffer van kinderarbeid. Ze gaan niet naar school, maar werken in fabrieken, in mijnen, in de huishouding of op het land.

Bron: ANP