background branding

Reactie Allianz

Naar aanleiding van onze uitzending over Allianz DINPlan, heeft het Allianz onderstaande reactie gegeven.

Allianz Nederland heeft in 2008 in goed overleg met de Ombudsman Financiële Dienstverlening een compensatieregeling opgesteld. De Regeling Tegemoetkoming Beleggingsverzekeringen van Allianz is gebaseerd op regelingen die andere verzekeraars eerder hebben afgesproken met verschillende belangenorganisaties van consumenten en de Ombudsman Financiële Dienstverlening. De regeling is van toepassing op iedereen die een beleggingsverzekering heeft afgesloten bij Allianz Nederland (of haar rechtsvoorgangers en/of Universal Leven).

 

Individuele polishouders kunnen als altijd bij Allianz terecht met vragen over de regeling en nadere uitleg over hun specifieke beleggingsverzekering. Wij hebben sinds begin september 2013 diverse individuele klanten uitgenodigd en zijn met hen in gesprek. Wil een cliënt zich tijdens zo’n gesprek laten adviseren door een stichting en/of andere adviseur, dan staat dat hem of haar natuurlijk vrij. In ons contact met de klant gaat het vaak om persoonlijke informatie: een discussie op de nationale televisie met een stichting is wat Allianz betreft daarom niet gepast.