background branding

Stichting Allianz DINPlan Dupe vs. Allianz

Verzekeraar Allianz had een woekerpolis, Allianz DINplan. Gedupeerden van deze polis hebben een stichting opgericht: Allianz DINplan Dupe. Daarmee willen ze gezamenlijk de strijd aangaan. Verzekeraar Allianz maakt ze dit wel heel lastig. Deze wil alleen individueel met de gedupeerden om de tafel. Hoe een verzekeraar collectief procederen wel heel moeilijk maakt.

Via ons lotgenotenforum vonden verschillende gedupeerden van het Allianz DINPlan elkaar. De polishouders van het Allianz DINPlan met een woekerpolis willen helderheid van de verzekeraar. Over de ingehouden kosten, over de betaalde premies, helderheid over hun eigen polis.

Daarom hebben zij zich verenigd in een stichting, de Stichting Allianz DINPlan Dupe. Inmiddels bestaat de stichting uit een kleine 100 mensen die tijd en geld willen steken in de strijd tegen de verzekeraar. Ze hebben een advocaat, Adri Kranenburg, in de arm genomen en voor het cijferwerk een actuaris Ron van Os. Kortom een kleine, maar goed georganiseerde stichting.

Op 3 juni gaat de eerste brief naar de verzekeraar de deur uit. Hierin vraagt de Stichting opheldering over hun polis op vele niveaus. De polis is volgens de gedupeerden volstrekt niet duidelijk over de ingehouden kosten. De stichting wil graag in gesprek met Allianz, maar Allianz gaat niet op de uitnodiging in.

Allianz vindt dat ze de vragen niet hoeft te beantwoorden, omdat de stichting te beperkt gemachtigd is. Wel krijgen alle aangesloten leden een persoonlijke uitnodiging voor een gesprek.

De leden reageren met een brief aan Allianz, dat ze wel individueel in gesprek willen, maar alleen onder een drietal voorwaarden:

1. Een bijdrage van minimaal €1815,- voor het voorbereiden met en de aanwezigheid van een advocaat.

2. Een helder overzicht van de ingehouden kosten gedurende de looptijd.

3. Een schriftelijke, inhoudelijke reactie vooraf op de brief van 3 juni.

Marijke Clerx, voorzitter Stichting Allianz DINPlan Dupe vindt de voorwaarden niet meer dan logisch.'Niemand zit erop te wachten om onvoorbereid, zonder te kunnen zien wat Allianz gedaan heeft, zonder dat Allianz antwoord heeft gegeven op de vragen, om tegenover Allianz te zitten, terwijl zij een hele batterij aan deskundigen hebben'

Inmiddels is het november en heeft de Stichting meerdere brieven gestuurd naar Allianz en heeft Allianz nog steeds niet inhoudelijk gereageerd op de vragen van de stichting. Het frustreert de polishouders enorm dat Allianz in niet met de stichting in gesprek wil. Zo ook Robin Leeuw:'Je wordt eigenlijk alleen maar bozer, want je krijgt meer kennis. En door die kennis weet je dat dit een product is dat never nooit verkocht had mogen worden. Nooit!'

Ook Marijke Clerx wil gewoon van Allianz weten hoe het zit met de ingehouden kosten. Ze wil dat Allianz laat zien wat ze hebben gedaan. 'Het is alsof je in een emmer met snot grijpt. Leg gewoon op tafel wat je hebt gedaan of weerleg de argumenten die we hebben aangedragen, maar hou op met dit schimmenspel', aldus Marijke.

Advocaat Kranenburg vindt het niet acceptabel dat Allianz weigert de stichting als gesprekspartner te zien. De stichting gaat dan ook het vervolgtraject in. De polishouders stappen naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en hopen hier tot een duidelijke uitspraak over de polissen. Een uitspraak over de geschilpunten die leidend kunnen zijn voor de andere klanten met eenzelfde soort polis. De advocaat heeft dit inmiddels voorgelegd aan Allianz, maar u raadt het: ook hier geeft de verzekeraar niet thuis.

In de studio zijn Adri Kranenburg, advocaat van de stichting en Sandra de Jong van de Consumentenbond aanwezig. Advocaat Kranenburg licht de vervolgstappen van de Stichting toe.

Wilt u zich ook aanmelden bij de Stichting?

Dat kan via: www.allianzmisleidt.nl

Forumreacties

3
  • Door Radar

Verzekeraar Allianz had een woekerpolis, Allianz DINplan. Gedupeerden van deze polis hebben een stichting opgericht: Allianz DINplan Dupe. Daarmee willen ze gezamenlijk de strijd aangaan. Verzekeraar Allianz maakt ze dit wel heel lastig. Deze wil alleen individueel met de gedupeerden om de tafel. Hoe een verzekeraar collectief procederen wel heel moeilijk maakt.

  • Door Piet Bouwens

Ik had 2 Allianz DINPlan (een product van de voormalige Zwolsche Algemeene) polissen. Een daarvan is geëxpireerd en voor het resultaat heb ik een lijfrente gekocht bij Ohra. De andere polis is omgezet in een ingegane lijfrente op basis van dezelfde aandelenconstructie als tijdens de opbouw. Ik heb 2 vragen: 1) Hoe kan ik zien of het om een zogenoemde woekerpolis ging? Ik zie namelijk geen administratieve inhoudingen; 2) Als blijkt dat het om woekerpolissen ging waarvoor recht op vergoeding van toepassing is, geldt dat dan ook nog voor geëxpireerde polissen?

  • Door ddavidteon

De andere polis is omgezet in een ingegane lijfrente op basis van dezelfde aandelenconstructie als tijdens de opbouw.???? spanishprograms - speak spanish