Reactie: Autoriteit Consument & Markt

Naar aanleiding van de uitzending van Radar op 9 januari 2017, 'Nieuwe klachtenstroom Online.nl', heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de onderstaande reactie gegeven.

'In zijn algemeenheid geldt dat een bedrijf de dienst moet bieden aan consumenten die het belooft en dat het transparant moet zijn over die dienst. Als een dienst niet voldoet dan mag de consument verwachten dat het probleem opgelost wordt. Als het probleem niet opgelost wordt dan kan de consument het bedrijf in gebreke stellen. Als het dan nog niet wordt opgelost dan kan de klant ontbinden. Ook moet het bedrijf consumenten via hun klantenservice de gewenste service bieden. Consumenten moeten hierop kunnen vertrouwen en er goed over worden geïnformeerd.

 

In het voorjaar van 2016 ontvingen wij, ook via de Consumentenbond, klachten over het bedrijf Online.nl. Dit heeft ertoe geleid dat wij contact hebben gezocht met het bedrijf. Dit heeft destijds geleid tot aanpassingen. Mocht nu blijken dat er opnieuw problemen spelen, dan beraadt ACM zich op vervolgstappen.'