Reactie DigiD

Naar aanleiding van onze uitzending heeft DigiD onderstaande reactie gegeven.

Hierbij de reactie van het ministerie van BZK op de casus dat iemands zwager is overleden en diens DigiD nog te gebruiken is:

‘In sommige gevallen is dat wenselijk,  zodat nabestaanden nog bij gegevens kunnen komen. Bijvoorbeeld rondom het afhandelen van een erfenis. 

Wat niet de bedoeling is, is dat er ook nog diensten worden afgenomen met de DigiD van een overleden persoon. Dienstaanbieders controleren daarom de status van iemand en bepalen wat iemand kan zien en doen. Zo krijgt de Belastingdienst een melding als iemand is overleden en worden toeslagen stopgezet. Met de DigiD van een overledene kan dan nog wel een aanvraag voor een nieuwe toeslag worden gedaan, maar die wordt niet uitbetaald.

Voor de gevallen dat er toch nog iets fout gaat investeert het kabinet momenteel in het tegengaan van fraude door onder andere actieve bestandsvergelijking te doen met bestanden van overledenen en actieve DigiD’s. Ook onderzoeken we momenteel de mogelijkheden van het geautomatiseerd intrekken van DigiD’s van overledenen, zonder nabestaanden daarin te duperen.’