Reactie Greenchoice

Greenchoice-directeur Rob van Rees reageert als volgt op onze uitzending.

Een medewerker van Greenchoice, de heer Beekhuizen, heeft het initiatief genomen om de website www.energievergelijken.nl op te zetten.

Wij ondersteunen hem daarin. De reden daarvoor is onze onvrede met de onduidelijkheid over energieaanbiedingen op allerlei websites. Voor een helder vergelijk hanteert www.energievergelijken.nl de volgende uitgangspunten:

  • de totaalprijs voor energie wordt getoond, inclusief alle kosten op de energienota, ook de kosten voor netbeheer.
  • alleen aanbiedingen die ook op de eigen website van de leverancier worden vermeld, dus geen aanbiedingen met een eenmalig cadeautje zoals een cash-back. Ook de Consumentenbond hanteert dit uitgangspunt.
  • prijs is niet het enige vergelijkingsaspect, het gaat ook om andere zaken: kwaliteit van de service, hoe groen is de stroom, et cetera.

Rob van Rees

Directeur Greenchoice