background branding

Reactie importeur Power Balance

Wij staat achter het product Power Balance en blijven dat staan! Duizenden mensen over heel de wereld van topsporters tot recreatieve sporters als ook mensen bij gebruik tijdens de dagelijks dingen geven persoonlijk aan veel profijt van de Power Balance te hebben. We weten ook dat resultaten verschillen van persoon tot persoon en verschillend zijn van aard. Vanwege de uitspraak van de reclame code commissie zullen wij op een andere manier moeten communiceren maar aangezien onze advocaat nog niet volledig heeft kunnen controleren wat volgens Nederlands recht wel en niet mag, kunnen we nu helaas niet verder reageren. We willen namelijk netjes, volgens de regels van de RCC verder gaan. Indien gewenst kom ik hier in een later stadium graag op terug.