Reactie: Kifid

Toelichting Kifid op klachtzaak Louwerse in uitzending Radar 13 april 2014

Binnen de structuur van Kifid zijn de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep autonoom. Wie het niet eens is met bindende uitspraken van de Geschillencommissie, kan de zaak in bepaalde gevallen opnieuw laten beoordelen door de Commissie van Beroep.

Bij de behandeling van de klachtzaak Louwerse door de commissie van Beroep heeft de consument niet gevraagd om aanhouding. Integendeel de verzekeraar heeft aangedrongen op aanhouding, maar de gemachtigde van Louwerse was van mening dat de Commissie van Beroep snel moesten beslissen. Daarop heeft de Commissie toch uitspraak gedaan en de uitspraak van het Hof van Justitie niet afgewacht. Overigens schept deze uitspraak geen enkele precedentwerking in de klachtendossiers over beleggingsverzekeringen. Het betreft een individuele uitspraak zonder effect op andere zaken.

De Geschillencommissie heeft besloten dat zij al deze zaken zal aanhouden tot na de uitspraak van het Europese Hof, en daar blijft zij bij. De eind april 2015 te verwachten inhoudelijke uitspraak van het Europese Hof zal in de toekomstige klachtenbehandeling van zaken over beleggingsverzekeringen leidend zijn. De uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid in de zaak Louwerse is in die zin ondergeschikt.Laagdrempeligheid Kifid

Kifid is zeker laagdrempelig (gratis, eenvoudige procedure, geen verplichting een advocaat in te schakelen, maar wel de mogelijkheid je door iemand te laten helpen in de procedure). Er is wel sprake van een zekere ongelijkheid in de rechtshulp waarvan partijen zich kunnen voorzien, onder meer door de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Dat is echter een ongelijkheid waar Kifid niets aan kan doen.

Binnen de mogelijkheden van zijn klachtenvoorziening heeft Kifid wel aandacht voor deze ongelijkheid. Er wordt bij de klachtenbehandeling rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld door waar nodig de consument te helpen met het zo scherp mogelijk formuleren van zijn of haar klacht. Onder het nieuwe reglement is gewaarborgd dat de Ombudsman in zijn bemiddelingsrol meer als vraagbaak voor de consument kan dienen; bijvoorbeeld in het geval van meer gecompliceerde zaken als beleggingsverzekeringen. Kifid kan echter pas iets doen als de consument zich tot Kifid wendt. Met andere woorden als de consument niet in actie komt, kan ook een laagdrempelige klachtenvoorziening als Kifid niet helpen.