Is het Kifid laagdrempelig genoeg?

Als je een klacht hebt over een financieel product, bijvoorbeeld een woekerpolis, en je komt er niet uit met de bank of de verzekeraar dan kan je naar het Kifid stappen om een dure en lange procedure bij de rechtbank te voorkomen. De vraag is of het Kifid laagdrempelig genoeg is. Als je tegenover een vermogende financiële instantie staat, red je het dan wel als 'kleine' consument?

Het is een roerige periode in woekerpolisland. Aanstaande woensdag 15 april is er een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie met de minister over de voortgang van de woekerpolisaffaire. Daarnaast volgt eind april een uitspraak van het Europese Hof die waarschijnlijk van grote betekenis zal zijn voor de voortgang van de klachtenbehandeling over woekerpolissen.

Bij eerdere behandelingen in de Tweede Kamer werd duidelijk dat de minister, destijds minister de Jager, graag wil dat burgers met klachten over hun woekerpolis op een laagdrempelige manier geholpen kunnen worden door het Klachteninstituut Financiële Diensten, het Kifid.

Als het Kifid deze klachten op een efficiënte en voortvarende manier behandelt, vormt de enorme hoeveelheid klagers met woekerpolissen geen bedreiging voor het toch al zwaar belaste rechtssysteem, was de redenering. Daarnaast zou een gang naar de rechter heel kostbaar zijn voor de consument en is het Kifid in feite gratis.

Laagdrempelig

Het Kifid is qua kosten zeker een laagdrempelig instituut. Iedere consument die een klacht heeft ingediend bij de verzekeraar zelf maar niet tot een bevredigende oplossing is gekomen, kan de klacht bij het Kifid neerleggen. Ook ben je bij het Kifid niet verplicht om je door een advocaat of adviseur bij te laten staan. Ook in die zin houdt het Kifid rekening met het feit dat je als gewone burger een klacht moet kunnen indienen, zonder dat je dure hulp hoeft in te schakelen.

In de praktijk zal iemand die een klacht indient tegen een financiële instelling echter te maken krijgen met een leger aan dure advocaten en adviseurs die in dienst zijn van verzekeraars. Deze deskundigen zullen er alles aan doen om met ingewikkelde juridische argumenten het gelijk aan hun kant te krijgen.

Juridisch geweld

Als gewone burger kun je eigenlijk weinig beginnen tegen dit juridische geweld. Dat ondervond ook meneer Louwerse, de meneer die ook in de reportage wordt belicht. Hij was zeer ontevreden over zijn woekerpolis en voelt zich op zijn zachtst gezegd benadeeld door de Zwitserleven die hem een woekerpolis verkocht.

Zo betaalde meneer Louwerse jarenlang premie. Hij legde in totaal ruim 38.500 euro in en kreeg na zo’n 15 jaar slechts zo’n 36.300 euro uitgekeerd. En dat terwijl zijn beleggingen toch een behoorlijk rendement hadden gemaakt.

Oorzaak zijn de kosten die worden ingehouden, en het effect dat deze kosten hebben op de beleggingsverzekering. Zo’n woekerpolis zit heel ingewikkeld in elkaar. Daarop hoeven we hier niet in te gaan. Het kwam daardoor voor meneer Louwerse als een onaangename verrassing dat er door de kosteninhoudingen minder in de polis zit dan er is ingestopt, ondanks een redelijk goed rendement.

Goed geïnformeerd?

Meneer Louwerse heeft hulp gekregen van een adviseur bij de behandeling van zijn klacht bij het Kifid. Deze adviseur heeft geholpen met het opstellen van de klacht en met het documenteren van de argumenten.

Onderdeel van de klacht is dat meneer Louwerse nooit goed is geïnformeerd over de kosten en hoe deze kosten zouden werken. In eerste instantie is deze klacht door de Geschillencommissie van het Kifid verworpen. En ook in hoger beroep kreeg meneer Louwerse ongelijk.

Het Kifid zegt dat meneer Louwerse in principe goed is geïnformeerd over de kosten en dat hij uit die informatie op had kunnen maken hoe de kosten werken. Meneer Louwerse heeft een folder ontvangen waarin alle kosten vermeld staan en die folder staat dan ook centraal in de reportage. Men eer Louwerse begrijpt nog steeds niet hoe hij uit deze informatie op had kunnen maken hoe de kosten werken.

Over hoe de kosten van de overlijdensrisicoverzekering werken zegt het Kifid in feite dat meneer dat niet had kunnen voorzien, maar dat hij daarvoor voldoende is gecompenseerd.

Meneer Louwerse heeft van Zwitserleven een compensatie ontvangen van zo’n 1.700 euro. Dit bedrag is in de polis gestort. Meneer Louwerse vindt deze compensatie ver onder de maat.

Opmerkelijk moment

De uitspraak van de Commissie van Beroep komt op een zeer opmerkelijk moment. Eind april doet het Europees Hof namelijk een uitspraak over de informatievoorziening in de woekerpolisaffaire. Die uitspraak is van groot belang.

Zo belangrijk dat het Kifid zegt alle uitspraken over woekerpolissen op te schorten totdat het Europees Hof een uitspraak heeft gedaan. Alle zaken, behalve die van meneer Louwerse dus.

En dat terwijl de informatievoorziening in beide zaken een grote rol speelt. Het Europees Hof gaat namelijk een uitspraak doen over of de informatievoorziening door de verzekeraars voldoende is geweest.

De verzekeraars hebben zich altijd beroepen op een Nederlands wetsartikel waarin niet geheel duidelijk was waaraan de informatievoorziening van woekerpolissen moest voldoen. Aan het Hof is nu gevraagd om meer precies te zeggen of de informatievoorziening destijds voldoende was of niet.

Het Europees Hof doet dus pas eind april uitspraak, maar de advocaat-generaal, de belangrijkste adviseur van het Hof, heeft in een advies al aangegeven dat zij de informatievoorziening destijds onvoldoende vond.

Helaas wilde het Kifid niet reageren in onze uitzending. Wel heeft het instituut een schriftelijke reactie gestuurd.

Forumreacties

24
  • Door Radar

Als je een klacht hebt over een financieel product, bijvoorbeeld een woekerpolis, en je komt er niet uit met de bank of de verzekeraar dan kan je naar het Kifid stappen om een dure en lange procedure bij de rechtbank te voorkomen. De vraag is of het Kifid laagdrempelig genoeg is. Als je tegenover een vermogende financiële instantie staat, red je het dan wel als 'kleine' consument? Lees meer: http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/13-04-2015/is-het-kifid-laagdrempelig-genoeg/ En kijk maandag 13 april, 20:30 uur op NPO 1

  • Door janrebers

Slechte ervaring; het KiFiD wordt gefinancierd door de financiele instellingen. 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt' is duidelijk van toepassing.

  • Door ClaimConcept

Uit de reactie van Kifid:

Binnen de mogelijkheden van zijn klachtenvoorziening heeft Kifid wel aandacht voor deze ongelijkheid. Er wordt bij de klachtenbehandeling rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld door waar nodig de consument te helpen met het zo scherp mogelijk formuleren van zijn of haar klacht.
Geen woorden maar daden! Toch?