background branding

Reactie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Blauwe Rus

In onze reportage over dubieuze aanbieders van raskatten rijst de vraag waarom in Nederland voor katten nog geen chip- en registratieplicht geldt. We stelden daarover vragen aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Waarom geldt voor katten die in Nederland zijn geboren géén verplichting om het dier te chippen, een paspoort te geven en te registreren?

Op dit moment hebben we nationaal nog geen regelgeving rondom de identificatie of registratie van katten, maar dat gaat veranderen. In januari 2023 heeft de minister de Kamer op de hoogte gesteld van het voornemen om een landelijke chip- en registratieplicht voor katten in te voeren. De verwachting is dat de regelgeving medio 2024 ter consultatie aangeboden kan worden.

Na invoering van de landelijke chip- en registratieplicht moeten alle katten die vanaf het moment van inwerkingtreding in Nederland gebracht worden (geïmporteerd), overgedragen worden (verkoop, weggeven, etc.) of geboren worden voldoen aan de plicht. Dat houdt in dat deze dieren gechipt en geregistreerd moeten worden. We nemen de verplichting voor het hebben van een identificatiedocument (paspoort) hier niet in mee. Er geldt al een Europese verplichting voor het hebben van een identificatiedocument wanneer de kat de grens overgaat.

Hoe kan een consument dan weten of een kitten te jong is?

We vinden het belangrijk dat de consument de mogelijkheid heeft om de leeftijd van de kitten te controleren. Daarom zijn we voornemens om de geboorte van de kitten vast te leggen in de registratieplicht om zo de leeftijd voor de koper inzichtelijk te maken. Hierover zijn we in gesprek met betrokkenen.

En of de moeder niet meer dan 3 nestjes in 24 maanden heeft gehad?

Een fokker van gezelschapsdieren wordt gezien als bedrijfsmatige houder van gezelschapsdieren. Dit houdt in dat de houder geregistreerd moet zijn als bedrijfsmatig en daarnaast een Bewijs van vakbekwaamheid in zijn bezit moet hebben. Hierop wordt gecontroleerd door de NVWA. Het is de verantwoordelijkheid van de koper zich van tevoren goed te verdiepen, anders loopt de koper het risico dat hij bijdraagt aan illegale praktijken waarbij het welzijn van het dier in het geding is. Dierenwelzijn staat niet alleen in Nederland hoog in het vaandel, ook Europees is hier steeds meer aandacht voor. Zo heeft Europa onlangs het voorstel “Welfare of dogs and cats and their traceability” gepubliceerd dat erg in lijn is met de huidige nationale regelgeving omtrent I&R Hond en de toekomstige chip- en registratieplicht voor katten.

Hoe kan gehandhaafd worden op broodfok als katten niet geregistreerd worden?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn houden toezicht en handhaven op bedrijfsmatige fokkers. Wanneer een houder een dier registreert op zijn locatie, zonder dat er een geboortemelding of importmelding is, gaat er een belletje rinkelen bij de handhavende organisaties en kunnen zij via de koper de verkopende partij achterhalen.