Reactie: VBO Makelaar

Naar aanleiding van onze uitzending over bemiddelingskosten voor huurwoningen, heeft VBO Makelaar de onderstaande reactie gegeven.

Oktober 2013 heeft Domica een intentieverklaring met brancheorganisatie VBO Makelaar getekend om zich aan te sluiten bij de nieuwe sectie Huur/Verhuur. Om lid te worden toetst VBO Makelaar de verhuurbemiddeling van verhuurorganisaties op kennis, kwaliteit, verhuurprocedures en integriteit. Leden moeten voldoen aan wet- en regelgeving, de Algemene Consumentenvoorwaarden en de VBO Beroeps-en gedragscode. Er moet een entreetoets worden afgelegd, er wordt een audit van 5 verhuurdossiers afgenomen en er moet een Verklaring omtrent het gedrag worden overlegd. Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan een intentie worden omgezet in een definitief lidmaatschap. Domica komt op dit moment nog niet in aanmerking voor het lidmaatschap. Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar zal VBO Makelaar besluiten of de intentie nog verder zal worden voortgezet.

VBO Makelaar heeft vorig jaar juni een aparte sectie Huur/Verhuur ingericht, nadat onderzoek in opdracht van VBO Makelaar duidelijk maakte dat malversaties in de huurmarkt zich niet beperken tot hennepteelt. Schaarste op de huurmarkt, in combinatie met gebrek aan kennis, werkt diverse soorten misstanden in de hand. Het rekenen van dubbele bemiddelingskosten, of het rekenen van bemiddelingskosten aan de verkeerde partij is één van die misstanden.

VBO Makelaar denkt dat het alleen via regulering binnen de bestaande brancheorganisaties mogelijk is excessen in de (ver)huurmarkt aan banden te leggen. Door het inrichten van een aparte sectie voor verhuurmakelaars en -bemiddelaars, wil zij processen reguleren, onder andere door een verplichte screening van de identiteit en solventie van de huurder, gedegen kennisoverdracht van de complexe huurwetgeving, correcte huurovereenkomsten en transparante bemiddeling. Het lidmaatschap maakt het voor een consument ook mogelijk om een geschil met een bemiddelaar op te lossen via het Tuchtcollege Makelaardij Nederland en de stichting Geschillencommissie consumentenzaken (SGC).