Reactie Westfries Archief

'Het Westfries Archief beheert namens zeven gemeenten bijna zes kilometer historisch archief.  Het zijn unieke stukken, soms van grote historische en/of financiële waarde. Het archief is voor iedereen beschikbaar. Beveiliging ter voorkoming van beschadiging of diefstal is noodzakelijk. Daarom vragen we bezoekers zich te legitimeren voordat zij stukken mogen inzien. Het BSN noteren wij als pasnummer voor de gebruikers van het archief. De persoonlijke gegevens van bezoekers vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld. We onderzoeken opnieuw of we hiervoor het BSN mogen gebruiken. Als zou blijken dat dit niet is toegestaan, bekijken we hoe we onze registratie kunnen aanpassen.'

Voor meer informatie over het burgerservicenummer en een volledig overzicht van alle organisaties die om uw burgerservicenummer mogen vragen kunt u terecht op de website van het burgerservicenummer: www.burgerservicenummer.nl