Burgerservicenummer

Steeds meer bedrijven en instanties vragen om een kopie van je paspoort. Of je persoonlijke burgerservicenummer (bsn) moet op allerlei formulieren ingevuld worden voor een dienst of lidmaatschap. Dit terwijl het bedrijf in kwestie deze informatie niet eens mag vragen, laat staan opslaan.

Het burgerservicenummer is de vervanger van het sofinummer. Anders dan het sofinummer mag BSN door elke overheidsinstantie gebruikt worden. Met dit nummer wordt ook alle overheidsinformatie aan elkaar gekoppeld.Particuliere organistaties mogen om deze reden geen gebruik maken van het burgerservicenummer.

Volgens Michel Savelkoul, directeur bij het meldpunt kun je als boef nogal wat doen met de informatie die overal opgeslagen is. Het Meldpunt Identiteitsfraude staat slachtoffers van identiteitsfraude bij.

In Nederland ziet het College Bescherming Persoonsgegevens toe op het zorgvuldige gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. Maar zij kunnen lang niet alle meldingen aanpakken.

In de studio zijn Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens en Brigitte van der Burg, Tweede-Kamerlid voor VVD. Jacob Kohnstamm vertelt welke zaken ze wel aanpakken en waar ze wel succes hebben gehad. De VVD wil zicht krijgen op het probleem en gaat kamervragen stellen.

Forumreacties

65
  • Door Radar

Op allerlei plaatsen wordt om je burgerservicenummer gevraagd: bij het lid worden van de sportschool, bij het inchecken in een hotel en noem maar op. En dat terwijl dit zeer persoonlijke nummer alleen bedoeld is voor communicatie tussen overheid en burger. Waar het nummer precies voor gebruikt mag worden, is zeer duidelijk afgekaderd in de wet. Toch vragen veel instanties ten onrechte om dit nummer. Het moet wel de meest overtreden wet van Nederland zijn. Handhaving vindt nauwelijk plaats. In Radar aandacht voor het wijdverbreide misbruik van het burgerservicenummer. Maandag 4 april in Radar, 20.30 uur, Nederland 1

  • Door JonasRules

Jaja! het gaat de goede kant op!! wat is er mis mee als de regering je op de voet kan(wil) volgen?..

  • Door Tis weer bijzonder

Ach, als iemand om een (kopie) legitimatiebewijs vraagt weet ie het BSN ook. Op bijv. een rijbewijs of paspoort is dat nummer namelijk prominent aanwezig. Tsja, wie zullen wij daar eens voor aansprakelijk stellen? Of zouden die legitimatiebewijzen in de toekomst misschien nog ingericht kunnen worden zoals een soort kraskaart? Wie wettelijk recht op die informatie heeft, mag krassen. Dat zet lieden die identiteitsfraude willen plegen mooi op een zijspoor. 😂 🙄