Reactie ZN

Naar aanleiding van onze uitzending heeft Zorgverzekeraars Nederland de volgende reactie gegeven.

Zorgverzekeraars staan voor goede én betaalbare farmaceutische zorg

Zorgverzekeraars willen goede zorg inkopen, maar ze hebben ook de maatschappelijke opdracht te waarborgen dat het premiegeld van hun verzekerden doelmatig wordt besteed. Zorgverzekeraars stellen het belang van hun verzekerden voorop, ook in de afspraken met apotheken. Het gaat uiteindelijk om goede én betaalbare farmaceutische zorg. 

Met het preferentiebeleid of vergelijkbaar beleid zijn de zorgverzekeraars in staat gebleken de kosten van de farmaceutische zorg beheersbaar te krijgen. Jaarlijks besparen zij nu al meer dan 600 miljoen euro aan premiegeld zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Zorgverzekeraars kunnen hierdoor de stijging van de premie beperkt houden, of deze zelfs laten dalen en doen dit in onderlinge concurrentie. Een logisch gevolg van deze concurrentie is dat niet alle zorgverzekeraars op dezelfde manier afspraken maken met apothekers.