background branding

Rechtbank staat non-binariteit 'X' toe op geboorteakte

21072021 nonbinair.jpg

Het geslacht van iemand die zich man noch vrouw voelt, mag van de rechtbank in Amsterdam officieel als 'X' op de geboorteakte worden gezet. De rechtbank heeft een non-binair persoon gelijk gegeven die de geboorteakte met terugwerkende kracht wilde laten aanpassen. Tot nu toe was dat geen optie, omdat de wet deze mogelijkheid niet biedt.

Het is een volgende stap in een reeks veranderingen op dit gebied. Zo kreeg in 2018 al voor het eerst een non-binair persoon uit Breda een paspoort met de letter X als geslachtsaanduiding. In die zaak had de rechtbank in Limburg voor een tussenoplossing gekozen voor de geboorteakte. Daarin mocht worden aangetekend dat het geslacht niet kon worden vastgesteld. Die optie biedt de wet namelijk wel als het geslacht van een baby twijfelachtig is. Ook ander rechtbanken kozen voor deze oplossing.

Zowel het Openbaar Ministerie als de ambtenaar van de burgerlijke stand verwees in de Amsterdamse zaak naar de eerdere vonnissen. Zij vinden het aan de wetgever om hierin keuzes te maken.

Oordeel rechter

De rechtbank in Amsterdam kan zich echter 'niet verenigen met deze oplossing'. Het gaat in dit soort zaken namelijk niet om onduidelijkheid, maar om de 'genderidentiteit van verzoekers', oordeelt de rechter.

In het vonnis stelt de rechtbank verder dat in de regelgeving tot nu toe geen rekening wordt gehouden met de wet op gelijke behandeling. In de regels wordt 'een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren en personen die de overtuiging hebben buiten de exclusief mannelijk of vrouwelijke geslachtsaanduiding te vallen', stelt de rechtbank. Transgenders mogen namelijk wél hun geslacht laten veranderen op hun geboorteakte, zodat die overeenkomt met hoe zij zich voelen.

Gevolgen voor de eiser

De eiser in de zaak heeft er last van om als vrouw te worden gezien, terwijl die zichzelf als genderneutraal ziet. Psychische klachten waren het gevolg, zo blijkt uit het vonnis. 'Er is vastgesteld dat sprake is van genderdysforie en een lichte depressie voortkomend uit identiteitsproblematiek.'

Bron: ANP