'Reden waarom mensen op zwarte lijst Belastingdienst staan is vaak niet te achterhalen'

26052021belastingdienst.jpg

De reden waarom mensen op de zwarte lijsten van de Belastingdienst staan, is in veel gevallen niet te achterhalen. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) aan de Tweede Kamer. Het gaat om mensen die in de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden.
 

Dit systeem is inmiddels afgeschaft, omdat bleek dat de FSV in strijd was met privacywetgeving. Mensen konden bij de geringste vermoedens van fraude in het systeem terechtkomen, zonder dat zij daarvan wisten. Volgens een eerder gedeelde werkinstructie moest van mensen met zo'n fraudesignalering 'zonder inhoudelijke toetsing' worden aangenomen dat zij 'niet te goeder trouw' waren. Mogelijk worden slachtoffers van deze werkwijze op den duur gecompenseerd. De Kamer wil daarom meer duidelijkheid over het systeem, en eiste eerder dit jaar dat mensen wier naam op deze lijst stonden, dit te horen kregen van de fiscus. Ook de reden voor de registratie moest duidelijk worden.

'Oorsprong niet herleidbaar vastgelegd'

Voor een groot deel zal dat laatste niet lukken. Bijna een op de drie registraties (zo'n 100.000) komen uit oudere applicaties. Bij het overzetten naar het fraudeopsporingssysteem FSV 'is de oorsprong niet herleidbaar vastgelegd', aldus Vijlbrief. 'Ook voor veel nieuwere registraties is er geen bruikbare bron, bijvoorbeeld als er 'overig' is ingevuld'. Ook is er nog een groep waarvan de reden niet gedeeld kan worden, omdat dit 'een risico voor derden oplevert', bijvoorbeeld omdat iemand naar aanleiding van een tip van een burger op zo'n lijst is beland.

400.000 oude belastingbesluiten doorzoeken en beoordelen

Eerder kondigde Vijlbrief al aan dat de Belastingdienst, met behulp van een partij van buitenaf, 400.000 oude belastingbesluiten gaat doorzoeken en beoordelen. In eerste instantie gebeurt dit handmatig. Het doorzoeken van de systemen zal dus lang duren. De mensen aan wie de reden voor de registratie wel gemeld kan worden, horen dit na de zomer, schrijft Vijlbrief. 

Bron: ANP