Rekenkamer maakt gehakt van bezuiniging zorg

geld_informatie800.jpg

De bezuinigingsplannen van een half miljard euro op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken zijn niet voldoende onderbouwd. Het ministerie van Volksgezondheid moet eerst meer en beter onderzoek doen naar de haalbaarheid van de bezuiniging die over twee jaar in moet gaan.

Dat staat in een dinsdag verschenen rapport over de regionale verschillen in het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken van de Algemene Rekenkamer samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het rapport maakt gehakt van de bezuinigingsplannen. 'Wij concluderen dat de minister nog onvoldoende onderbouwing en onvoldoende concrete handvatten heeft om de ingeboekte besparing te realiseren', staat in het rapport.

Het ministerie van Volksgezondheid wil vanaf 2017 structureel 500 miljoen euro bezuinigen op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken. Dat moet bereikt worden met doelmatiger en efficiënter werken.

Aanvullend onderzoek vereist

Het rapport concludeert echter dat regionale verschillen in zorggebruik vooral verklaard worden door leeftijd en de samenstelling van het huishouden. Dan zijn er volgens de Rekenkamer ook nog niet verklaarde verschillen, waar aanvullend onderzoek naar zou moeten komen. 'Daardoor is ook niet bekend óf en hoe de gewenste besparing via het terugdringen van regionale verschillen in het zorggebruik is te behalen.'

De overheveling van de taken zorgt tot nu toe voor de nodige problemen, zoals de chaotische uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb's). De Rekenkamer ondervond ook dat de uitvoeringsorganisaties bij de registratie van gegevens verschillende definities hanteren en bepaalde gegevens niet registreren.

Van Rijn ziet geen reden voor actie

Het rapport van de Algemene Rekenkamer is geen reden om de bezuinigingsplannen op de zorg stop te zetten of nader tegen het licht te houden. Een woordvoerder van het ministerie weerspreekt namens staatssecretaris Martin van Rijn de conclusie van de Rekenkamer, die in een dinsdag gepubliceerd rapport stelt dat de half miljard euro bezuiniging niet voldoende onderbouwd is.

'Het ministerie stelt dat er bespaard kan worden door naar de doelmatigheid van het zorgaanbod te kijken', zegt de woordvoerder. 'De Rekenkamer doet nu alsof wij die besparing alleen maar willen bereiken door naar de zorgvraag te kijken, dat klopt niet.'

De aanbeveling om meer onderzoek te doen naar de zorgvraag, neemt het ministerie wel graag over. Lees ook de reactie van het ministerie op de problemen rondom de informatievoorziening over de zorghervormingen vanuit de gemeentes.

Bron: ANP