'RIVM-folder over darmkankerscreening onduidelijk'

darmkanker.jpg

De folder van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over darmkankerscreening is onevenwichtig en voldoet ook niet aan kwaliteitseisen van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie.

Dat stellen een ethicus en drie drie artsen in het artsenblad Medisch Contact. De informatievoorziening moet beter, vinden ze. De vier menen dat er in de folder selectief gebruik wordt gemaakt van cijfers en dat belangrijke gegevens niet zijn vermeld. Ook wordt geen vergelijking gemaakt tussen wel en niet deelnemen aan het onderzoek. Het moet veel duidelijker zijn dat er een keuze is, vinden ze. Patiënten met een slechte conditie of beperkte levensverwachtingen moeten het advies krijgen niet mee te doen aan de screening.

Belangenverstrengeling RIVM

In 2015 is het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd, om de sterfte aan deze ziekte terug te dringen. De auteurs vinden dat er sprake is van 'belangenverstrengeling' wat betreft het RIVM, omdat het instituut zowel de taak heeft om het bevolkingsonderzoek uit te voeren als om de informatievoorziening te verzorgen. Dat bijt, omdat de uitvoering van het bevolkingsonderzoek gebaat is bij een hoge deelname.

'Informed consent'

Verder vinden ze dat de folder niet voldoet aan de eisen die de Wereldgezondheidsorganisatie stelt aan 'informed consent', waarbij een patiënt toestemming geeft voor een behandeling op basis van de juiste en volledige informatie.

Reactie RIVM

Dat de folder niet zou voldoen aan kwaliteitseisen en dat er sprake is van belangenverstrengeling, noemt een woordvoerder van het RIVM onzin. Ook onderstreept hij dat mensen niet alleen via een folder worden geïnformeerd, maar ook via onder meer een voorlichtingsbrief en intakegesprek. Wel komt er volgens de zegsman volgend jaar een aangepaste folder, waarin de keuze om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek wat meer vooraan staat. Die keuze staat volgens hem nu wel al duidelijk in de uitnodigingsbrief.

Bron: