Rubberkorrels op kunstgras schadelijk voor milieu

kunstgras-milieu-030718.jpg

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is schadelijk voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terechtkomen in de grond om de velden heen en in de bagger in sloten, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Unie van Waterschappen (UVW).

Dat is volgens de onderzoekers slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar, aldus het gezondheidsinstituut.

Milieukwaliteit

Het RIVM deed onderzoek rond tien kunstgrasvelden van voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. Daarbij werd de kwaliteit van het milieu rondom de velden vergeleken met de milieukwaliteit rondom echte grasvelden.

'Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie de geldende normen voor bodem en waterbodem', aldus het instituut. Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink.

Onaanvaardbare milieurisico's

Recybem, een initiatief van leveranciers om oude banden verantwoord te verwerken, benadrukt dat niet alleen korrels van dat materiaal schadelijk zijn maar alle soorten die in kunstgras zijn verwerkt. De organisatie wil het gesprek aangaan met aannemers, veldeigenaren en terreinbeheerders die voor de aanleg en het onderhoud van de velden verantwoordelijk zijn. 'We moeten nieuwe manieren vinden om die korrels op een eenvoudige wijze op te ruimen.'

Het onderzoek toont volgens Recycling Netwerk aan dat het rubbergranulaat bij de onderzochte sportvelden tot ernstige milieuproblemen leidt. 'De normen worden bij maar liefst negen van de tien onderzochte sportvelden overschreden', aldus de milieuorganisatie. 'Dit onderzoek zet alle lichten op rood voor rubbergranulaat op sportvelden. Het is de officiële bevestiging dat het gebruik van versnipperd autobandenafval op sportvelden onaanvaardbare milieurisico’s veroorzaakt.'

Bron: ANP