background branding

Aangifte om milieuonvriendelijke rubberkorrels op sportvelden

rubberkorrels-op-grasvelden-.jpg

Recycling Netwerk heeft aangifte gedaan vanwege het gebruik van rubberkorrels van oude autobanden op sportvelden.

Volgens de koepel van milieuorganisaties is het gebruik van korrels slecht voor het milieu, omdat in de buitenste laag van de autobanden zink zit. Dat verdwijnt voor het grootste deel in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Daarnaast brengen de rubbersnippers ook risico’s voor milieu en gezondheid met zich mee doordat ze bijvoorbeeld verwaaien naar bermen en sloten en door andere milieuschadelijke stoffen die vrijkomen uit het rubber, aldus de organisaties.

Goede recycling, maar overtreding afvalwetgeving

'Dat is geen goede recycling, maar een overtreding van de afvalwetgeving. Daarom stappen we naar het Openbaar Ministerie', zegt Robbert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk naar aanleiding van berichten van Trouw en het onderzoeksprogramma Zembla.

Verantwoordelijkheid

Volgens het netwerk is in de eerste plaats een aantal bedrijven verantwoordelijk voor deze milieu-overtredingen. 'Daarnaast klagen we de terreineigenaren en -beheerders aan voor het tekortschieten bij de aanleg en het beheer van de kunstgrasvelden. En de gemeenten en instanties die belast zijn met controle en handhaving', zegt Van Duin.

Hij stelt dat het ministerie van VROM in 2006 al op de hoogste was van te veel zink in het oppervlaktewater. 'Er is toen niet ingegrepen. Er is flink gepolderd over het gebruik van rubberkorrels op sportvelden.'

Vorig jaar ontstond er veel ophef over de korrels op kunstgras nadat wetenschappers hadden gewaarschuwd dat ze kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Nader onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wees uit dat de risico's te verwaarlozen zijn, maar volgens Recycling Netwerk geldt dat niet voor het milieu.

Update 09:46:Reactie belangenvereniging Band en Milieu

De belangenvereniging Band en Milieu (BEM) noemt de aangifte kansloos. 'Dit is te bizar voor woorden', aldus een woordvoerder van de organisatie. 'De ongegronde hetze tegen de korrels gaat maar door. Het ministerie van VROM heeft in 2005 al bepaald dat de korrels geen afval zijn, maar onderdeel mogen uitmaken van kunstgrasvelden. Als de juiste onderlaag wordt aangebracht, bevat de laag ook tien keer zo weinig zink als gemiddeld in drinkwater is toegestaan.'

Bron: ANP