Samenwerking kopers huurwoning komt in wet

Minister Stef Blok (Wonen) gaat het makkelijker maken voor huurders die hun woning kopen en gezamenlijk het beheer en onderhoud van hun woning en omgeving willen regelen.

Blok zal zulke wooncoöperaties daarom in de Woningwet opnemen. De wetswijziging daarvoor stuurde hij dinsdag naar de Tweede Kamer.Lening voor onderhoud

Blok had de wettelijke verankering van zo'n coöperatie toegezegd aan de Eerste Kamer. Het was een idee van PvdA-senator Adri Duivesteijn, die dit soort zelforganisaties van bewoners wil stimuleren. Ook gaat Blok regelen dat wooncorporaties bewoners met een lager inkomen een lening voor het onderhoud mogen verstrekken.

Wooncoöperaties kunnen onder meer een tegenwicht bieden aan particuliere beleggers die in grote aantallen corporatiewoningen opkopen. Deze huurwoningen worden dan een winstobject waarna wordt bezuinigd op onderhoud, zo constateerde de Woonbond eerder.

Bron: ANP