Andere werkwijze huurbemiddelaars

NederWoon Verhuurmakelaars en huurbemiddelaar Rots Vast hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd geen bemiddelingskosten te vragen aan een huurder bij een bemiddeling tussen een verhuurder en huurder. Dat laat ACM weten.

Ook Direct Wonen heeft toezeggingen gedaan, hoewel dat bedrijf dit jaar is gestopt als huurbemiddelaar. Aanleiding voor de verandering is de aandacht die ACM heeft voor vermoedelijke oneerlijke handelspraktijken.

ACM constateerde dat huurbemiddelaars bemiddelingskosten in rekening brachten bij allebei de partijen. Dat terwijl de verhuurder alleen die kosten mocht krijgen.

De twee bemiddelaars hebben inmiddels toegezegd de kosten alleen nog te vragen aan de verhuurder. Omdat het gaat om ingrijpende veranderingen, krijgen de partijen tot 1 januari de tijd om hun werkwijze aan te passen.

ACM is tevreden met de medewerking van de partijen en verwacht dat dit een positief effect zal hebben op de rest van de markt. De autoriteit gaat de bemiddelaars ook controleren of zij zich echt aan de gemaakte afspraken houden.

Bron: ACM