background branding

Schadevergoeding geëist door slachtoffers toeslagenaffaire

01022022toeslagenaffaire.jpg

Zes gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire eisen een schadevergoeding van de Nederlandse staat. Dit doen ze door middel van de civiele rechter. Twee advocaten uit Nijmegen starten de procedure namens die gezinnen. 

Bij de belastingaffaire moesten tienduizenden ouders kinderopvang terugbetalen. Ze werden aangemerkt als fraudeurs, terwijl daar geen harde bewijzen voor waren.

Geen vertrouwen meer in een snelle schadeafwikkeling

'De ouders die we vertegenwoordigen zeggen, na meer dan tien jaar van alleen maar ellende, helemaal geen vertrouwen meer te hebben in een snelle schadeafwikkeling via allerlei door de overheid opgetuigde regelingen. Dit omdat die door diezelfde overheid in het leven zijn geroepen', zegt advocaat Cyril Spiertz tegen het AD. 

'Mijn cliënten vrezen opnieuw in de trage ambtelijke molens vermorzeld te worden. De overheid lijkt in een oplossing te denken van jaren, daar waar mijn cliënten in dagen gedwongen werden om aan diezelfde overheid te betalen. De civiele rechter zien ze als meest onafhankelijke instantie.'

'Geen recht aan de geleden materiële en immateriële schade'

Deze zes gezinnen, die worden vertegenwoordigd door Spiertz en zijn collega, kregen eind 2020 een deel terugbetaald. 'Maar deze terugbetaling doet geen recht aan de geleden materiële en immateriële schade.' 

Staatssecretaris Van Huffelen besloot vorig jaar dat de benadeelde ouders zeker €30.000 euro schadevergoeding zouden krijgen. De bedoeling was dat dit binnen vier maanden zou gebeuren, maar dat doel is niet gehaald. 

Minder dan tien procent geholpen

Bijna vijftigduizend ouders hadden zich gemeld als slachtoffer bij de Belastingdienst en minder dan tien procent is daadwerkelijk geholpen. Begin oktober zei staatssecretaris Van Huffelen dat het nog heel lang kon gaan duren voordat alles terug zou worden betaald. In dezelfde maand werd door de Nationale Ombudsman gemeld, dat de afhandeling van de toeslagenaffaire misloopt.

'En dan zijn de dossiers na al die jaren nog altijd niet compleet. Deze dossiers zijn bekend bij de overheid. Deze ouders hebben eerder al met mensen als Mark Rutte, Wopke Hoekstra en de staatssecretaris om tafel gezeten.'

Via de civiele rechter meer kans

Volgens Spiertz en zijn collega heeft een procedure via de civiele rechter veel meer kans om schadevergoeding te krijgen. 'Onze cliënten hebben geen enkel vertrouwen meer in een ruimhartige schadevergoeding via de bestuursrechter. Omdat die deel uitmaakt van diezelfde overheid, waarbij alleen maar alles erop gericht lijkt het uit te keren schadebedrag zo laag mogelijk te houden.'

Buiten de rechter tot een oplossing komen

De staat wordt aansprakelijk gesteld door de advocaten. Komende dinsdag krijgen de betrokken ministeries hier een brief over. Hiermee wordt er volgens Spiertz 'ruimte gegeven om buiten de rechter tot een oplossing te komen'. 

Spiertz: 'Sorteert dit geen effect, dan zal de te voeren rechtszaak spoedig worden gestart. Inzet is dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld, een voorschot op geleden schade en het verkrijgen van de complete toeslagendossiers van de gezinnen.'

Nog een andere mogelijkheid

Cyril Spiertz hoopt dat er een regeling getroffen kan worden, zoals een schadestaatprocedure. Dit houdt in dat er een aparte procedure via de rechter wordt begonnen, waarbij de hoogte van schadevergoeding kan worden vastgesteld. 

Bron: AD.nl