Schadeverzekeringen

Als je te maken krijgt met schade waarvoor je verzekerd bent, ga je ervan uit dat een schade-expert het beste met je voor heeft. In de praktijk blijkt dit vaak niet het geval.

Als je dan een beroep doet op contra-expertise wordt dit vanuit de verzekeraar op verschillende manieren tegengewerkt. Verzekeraars hanteren vaak onduidelijke polisvoorwaarden. Wat zijn je rechten als je het niet eens bent met de berekende schade? En wie moet er opdraaien voor de kosten voor contra-expertise?

Recht op contra-expertise

In het geval van een schadeclaim huurt de verzekeraar een schade-expertisebureau in. Een expert van dit bureau komt dan als eerste de schade opnemen, om een schatting te maken van de schadevergoeding. Als je het niet eens bent met de hoogte van deze schadevergoeding, heb je als consument het recht om een eigen expert, een zogeheten contra-expert, in te schakelen.

Deze 'eigen' expert komt tegenover de verzekeringsexpert te zitten, zal een eigen onderzoek starten naar de veroorzaakte schade en een eigen oordeel vellen over de hoogte van het schadebedrag. De verzekeringsexpert en de contra-expert moeten hier dan samen uitkomen.

Op rekening van de verzekeraar

Als je te maken hebt met een schade, en je bent het niet eens met het oordeel van de verzekeringsexpert, kun je in de polisvoorwaarden van je verzekering nagaan wat de voorwaarden zijn voor het inschakelen van een contra-expert. In de Nederlandse Wet is opgenomen dat de verzekeraar verantwoordelijk is voor alle gemaakte redelijke kosten voor het vaststellen van de schade. De kosten voor het inhuren van de contra-expert komen dus voor rekening van de verzekeraar.

Als je te maken hebt met schade en je bent het niet eens met de hoogte van de schade zoals deze door de verzekeringsexpert wordt ingeschat, dan zou je gewezen moeten worden op de mogelijkheid om een eigen expert in te schakelen. In de reportage komt naar voren dat verzekeringsexperts verzekerden niet altijd wijzen op deze mogelijkheid.

Ook is vaak in de polisvoorwaarden opgenomen dat de kosten die voor contra-expertise vergoed zullen worden gemaximeerd zijn; de kosten mogen maximaal zo hoog zijn als de kosten voor de verzekeringsexpert, alle kosten die hierboven uit komen zouden voor rekening van de verzekerde zijn.

Volgens Anton Rietveld, oprichter van het meldpunt Verzekeringsklachten.nl, is dit onjuist. De Wet schrijft voor dat de verzekering verantwoordelijk is voor alle gemaakte redelijke kosten die bij vaststelling van de schade aan de orde zijn, en dus zou de verzekeraar de kosten voor contra-expertise in zijn geheel moeten betalen.

Doordat veel verzekeraars toch een maximering van deze kosten hanteren in hun polisvoorwaarden, zien verzekerden door de onzekerheid over eventuele extra kosten eerder af van het inschakelen van een contra-expert. Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat verzekeraars inderdaad de kosten voor contra-expertise in zijn geheel moeten betalen, maar alleen als de contra-expert de schade daadwerkelijk hoger inschat dan de verzekeraar dit had gedaan. Dit moet ook door een derde, onafhankelijke partij worden goedgekeurd.

Er blijkt veel onduidelijkheid te bestaan onder consumenten hoe het precies zit met het recht op contra-expertise en de kosten die hier aan te pas komen. Bekijk ook het statement dat het Verbond heeft uitgebracht.

SNS Verzekeringen

Gedupeerden John van Sas en Bert Boezer zijn beide in onderhandeling met de verzekeringsexperts om tot een schade-uitkering te komen. Omdat ze hier niet uit kwamen hebben zij een contra-expert ingehuurd die de onderhandelingen verder zal uitvoeren. In beide gevallen heeft een onafhankelijke aannemer een inschatting gemaakt van de hoogte van de schade, maar toen puntje bij paaltje kwam was de verzekeringsexpert het niet eens met deze bedragen. Verzekeraar SNS Reaal (tegenwoordig Vivat), waar beide gedupeerden verzekerd zijn, geeft een schriftelijke reactie over de twee zaken.

Verbond van Verzekeraars

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, geeft in de studio een reactie op de onduidelijkheden wat betreft contra-expertise die in de reportage aan de orde worden gesteld. Het Verbond geeft aan de klachten dat verzekerden door de verzekeringsexpert niet worden gewezen op het recht op contra-expertise, of dit in sommige gevallen zelfs door de verzekeringsexpert wordt afgeraden, niet te herkennen. Wel geeft het Verbond aan dat verzekeraars de communicatie over het proces van schade-afhandeling dienen te verbeteren.

Meldpunt Verzekeringsklachten

Iedere verzekerde heeft recht op contra-expertise. Als je een klacht hebt over de procedure waar je na melding van schade bij je verzekeraar in terecht komt, of het niet eens bent met de handelswijze van de verzekeringsexpert, kun je een klacht indienen via de website Verzekeringsklachten.nl. Het Verbond van Verzekeraars geeft aan je met klachten ook altijd bij je eigen verzekeraar kunt aankloppen.

Radar en schadebureaus

En lees ook het artikel dat bij deze uitzending uit 2011 hoort.

Forumreacties

6
  • Door Radar

Als je te maken hebt met schade waarvoor je verzekerd bent, ga je er van uit dat een schade-expert het beste met je voor heeft. In de praktijk blijkt dit echter vaak niet het geval. Als je dan een beroep doet op contra-expertise wordt dit vanuit de verzekeraar op verschillende manieren tegengewerkt. Verzekeraars hanteren vaak onduidelijke polisvoorwaarden. Wat zijn je rechten als je het niet eens bent met de berekende schade? En wie moet er opdraaien voor de kosten voor contra-expertise? Lees meer: http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/05-10-2015/schadeverzekeringen/ Maandag 5 oktober in Radar, 20:30 uur, NPO 1

  • Door 16again

Als je te maken hebt met schade waarvoor je verzekerd bent, ga je er van uit dat een schade-expert het beste met je voor heeft.
Als je deze Zembla uitzending gezien hebt, dan weet je wel beter: http://www.npo.nl/zembla/08-02-2009/VARA_101191549

  • Door G. Olijerhoek

Mijn ervaring is dat verzekeringen er altijd onderuit willen komen. Mooie verhalen op de website grote kortingen sluit je een verzekering af in mijn geval bij de anwb kreeg ik een navordering van 70 euro. Voor de vier maanden die ik "verzekert" ben. Schadevrij jaren staan niet in roy-data dus van de 16 hebben we maar 0 gemaakt. Ik werd gewoon uitgemaakt voor leugenaar. dizar.